Serieus nadenken over meer woningen

In het gebied langs de Randstadrail in Pijnacker komen flink wat nieuwbouwwoningen. Ook voor andere locaties zijn er plannen, maar er is behoefte aan nog veel meer huizen.

De behoefte aan nieuwe woningen is zo groot dat de gemeente moet nadenken over wat er naast de al bekende projecten nog meer mogelijk is. Tijdens de begrotingsbehandeling werd deze week in de gemeenteraad uitgebreid gesproken over dit onderwerp. Iedereen is het er wel over eens: er moet meer worden gebouwd, vooral voor jongeren die noodgedwongen thuis moeten blijven wonen en ook voor senioren die in een te grote woning blijven zitten omdat er geen passend ander huis te vinden is.

Voor de komende jaren staan er nog verschillende bouwprojecten op het programma. Aan de nieuwe wijk Tuindershof wordt hard gewerkt, Ackerswoude en Keijzershof zijn vrijwel klaar en de voorbereidingen voor een flink aantal woningen langs de Randstadrail (Centrumlijn) en De Scheg zijn in volle gang. Ook ligt er het idee om enkele verouderde glastuinbouwlocaties, zoals aan de Dwarskade, Rijskade en Balijade, te transformeren tot nieuwe woongebieden.

De gemeente denkt in de komende jaren nog maximaal 4000 woningen te kunnen bouwen zonder dat dit ten koste gaat van de identiteit als groene gemeente. Maar alleen al voor de eigen inwoners is er tot 2050 behoefte aan 1500 nieuwbouwwoningen, zowel in de sociale huur- als in de koopsector. En heel vlot gaat het niet: het bouwtempo is nu gemiddeld 200 woningen per jaar.

Sneller en meer

Dat moet sneller en er moeten ook meer woningbouwprogramma’s bij komen, betoogde Peter van der Heuij van de VVD donderdagavond in de gemeenteraad. Zijn fractie drong er bij het college op aan om voor de periode na 2025 alvast plannen uit te werken, vooral voor de transformatiegebieden. Daarbij zou niet alleen naar de woningen zelf moeten worden gekeken, maar ook naar de voorzieningen die daar bij horen. De raad zou daarover uiterlijk in februari een plan moeten krijgen, zodat het onderwerp meegenomen kan worden in een raadsakkoord voor na de verkiezingen.

Ook Eerlijk Alternatief maakte zich druk over dit onderwerp. Hanneke van de Gevel schetste het verhaal van een ouder stel dat noodgedwongen hun alleenstaande dochter met drie kinderen in huis had genomen en dat zag dat een woning die na jaren eindelijk beschikbaar leek te komen, werd toegewezen aan een Somalisch gezin met drie kinderen. Opa was woedend, maar oma zei: die mensen hebben ook een huis nodig. Een praktijkvoorbeeld dat precies de problemen schetst, aldus Van de Gevel. Zij drong er bij het college op aan dat er op korte termijn een overzicht komt van de zogenaamde inbreilocaties die in de gemeente kunnen worden benut.

Zelfbewoning

Janno Meijer

Op initiatief van Janno Meijer van het CDA nam de raad unaniem een motie aan waarin het college wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar invoering van zelfbewoningsplicht. Daarmee kan worden voorkomen dat woningen worden opgekocht door beleggers die er geld mee willen verdienen. Ook moet gekeken naar de opkoopbescherming, om te voorkomen dat woningen zomaar worden opgekocht om vervolgens voor hoge prijzen te worden verhuurd. Dat is ook had nodig, betoogde Meijer. “De overheid staat gemeenten vanaf 1 januari toe om in gewilde wijken te voorkomen dat woningen worden opgekocht voor de verhuur. Gelet op de prijsontwikkeling ben je geneigd te denken dat al onze wijken gewild zijn.”

Ook Progressief Pijnacker-Nootdorp besteedde aandacht aan de problemen op de woningmarkt, al vond Jan Nederveen wel dat er in de afgelopen jaren al veel is bereikt. “We hebben echt wel meters gemaakt, maar we zien ook de discussies rond bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Het moet wel gaan om echte woningen voor de verschillende doelgroepen. Iedereen verdient een fatsoenlijke plek. Als je in onze gemeente woont, dan woon je in een woonwijk en niet weggestopt ergens langs de snelweg.”

Stappen maken

D66 betoogde ondere andere dat de problemen met woningbouw, maar ook zaken als energie en klimaat, grensoverschrijdende problemen zijn. Barend van der Kraats: “Je zou kunnen redeneren: daar kunnen wij als lokale overheid niets aan doen. Maar dat is niet de weg die wij kiezen. We kunnen wel degelijk stappen maken, bijvoorbeeld in de woningbouw door klimaatbestendig en energiezuinig te bouwen.”

Gemeentebelangen steunde de meeste opmerkingen vanuit de raad op het gebied van woningbouw wel, maar Bernard Minderhoud besteedde er zelf in zijn algemene beschouwingen geen extra aandacht aan. Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren volstond met het uitspreken van haar teleurstelling over het feit dat het college geen tijdelijke huisvesting voor Afghanen wil. En Cock Weerheim vroeg zich vooral af wat toch de oorzaken zijn van het feit dat de woningmarkt hopeloos vast zit. “In allerlei verbanden ontstaan fricties. Wat doen we dan verkeerd?”

Jongeren

Harald van Zielst

Harald van Zielst van Trots toonde zich ook in deze algemene beschouwingen weer de vurigste pleitbezorger voor jongeren die geen betaalbaar huis kunnen vinden en die noodgedwongen naar elders vertrekken. Niet voor het eerst in de afgelopen jaren hield hij een betoog om hen voor het dorp te behouden door meer sociale koopwoningen te bouwen tot maximaal 250.000 euro en door met projectontwikkelaars en bouwers af te spreken dat ze op vrijwillige basis een bindende clausule opnemen dat deze woningen eerst aan de eigen inwoners worden verkocht en pas daarna voor vrije verkoop op de markt komen.

De motie die hij hierover indiende werd, net als de vele andere voorstellen die hij in de afgelopen jaren op dit punt deed, door geen enkele andere fractie gesteund. Niet omdat ze niet sympathiek tegenover zijn voorstel konden, maar omdat zo’n ingreep volgens de huisvestingswet gewoon niet mag.

Ook het uitsluitend toewijzen van huurwoningen aan eigen inwoners kan niet, omdat Pijnacker-Nootdorp nu eenmaal gebonden is aan de regels die binnen Haaglanden zijn afgesproken.

2 reacties op “Serieus nadenken over meer woningen”
 1. En Cock Weerheim vroeg zich vooral af wat toch de oorzaken zijn van het feit dat de woningmarkt hopeloos vast zit. “In allerlei verbanden ontstaan fricties. Wat doen we dan verkeerd?”

  Het wegbezuinigen van bejaardenhuizen, de alsmaar toenemende toestroom van immigranten, het samengaan met Haaglanden voor huurwoningen. Zomaar een paar dingen waarom er zo’n frictie is op de huizenmarkt

  • Projectontwikkelaars die over onze rug grote winsten opstrijken. Grondspeculanten die de grondprijzen doen exploderen. Beleggers die over onze rug woningen opkopen en vervolgens binnenlopen met extreme huren. Het slopen van de volkshuisvesting door kapitalistische politieke partijen………

   Maar het is natuurlijk de schuld van mensen die vluchten voor oorlog en hongersnood.

   Ales om het maar niet over het échte kwaad te hebben; het kapitaal.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *