Snel hulp bij achterstand betaling

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp die een betalingsachterstand oplopen bij de woningcorporatie, het energiebedrijf of de zorgverzekering, krijgen zo snel mogelijk hulp van de gemeente aangeboden. Op die manier wordt geprobeerd om in een vroeg stadium oplopende schulden te voorkomen. Bewoners zijn vrij om al dan niet van de aangeboden hulp gebruik te maken. Dat is dus geen verplichting, al is het wel verstandig.

Pijnacker-Nootdorp deed in de afgelopen periode al ervaring op met vroegtijdige ondersteuning via het project ‘Vroeg eropaf’. De pilot van dat project loopt per 1 januari af. De gemeente sluit nu aan bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering.

Binnen acht weken

Na een eerste gesprek over de hulpvraag moet de gemeente binnen acht weken een besluit nemen of iemand voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Die termijn wil het college vastleggen in een verordening. In die tijd kunnen betalingsachterstanden nog flink oplopen, maar een kortere beslistermijn is niet haalbaar, schrijft het college van B & W in een voorstel aan de gemeenteraad.

“Met een kortere termijn dan acht weken worden knelpunten in de uitvoering van de schuldhulpverlening verwacht”, meldt wethouder Marieke van Bijnen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *