‘Sportclubs staan op omvallen’

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp vraagt in een brandbrief die maandag is verstuurd aan het college van B & W met spoed om overleg over financiële steun voor de sportverenigingen. Verschillende sportclubs dreigen om te vallen nu de kantines vanwege de coronacrisis zijn gesloten. Als de kantines dit jaar niet meer open gaan, dan lopen de twintig verenigingen in het vierde kwartaal zo’n 275.000 euro aan inkomsten uit de horeca mis, blijkt uit berekeningen van de raad.

Dat is niet het enige probleem waar de sportclubs mee geconfronteerd worden. Nu competities en evenementen zijn geschrapt, mogelijk zelfs tot in het voorjaar, dreigt ook inkomstenverlies uit contributies en uit sponsoring, aldus de Sportraad.

Derde helft

De raad heeft geïnventariseerd hoe groot het omzetverlies vanaf oktober zal zijn bij de twintig sportverenigingen met een eigen kantine. Van de twintig clubs die zijn benaderd zijn er negen die met cijfers op tafel zijn gekomen van de omzet, die ze vorig jaar in het laatste kwartaal hadden uit de derde helft na de wedstrijden en de sportdrankjes en kroketten na de trainingen. De Sportraad is er in de berekening aan de hand van dat cijfermateriaal vanuit gegaan dat die omzet in het laatste kwartaal van dit jaar op nul uitkomt.

Niet alle sportclubs hebben hun cijfers over afgelopen jaar overhandigd, maar aan de hand van de ledenaantallen kon de raad wel een voorzichtige schatting maken van de verwachte inkomstenderving bij de twintig verenigingen.

Ook de commerciële sportaccommodaties met een horecavoorziening, waaronder twee waar ook sportverenigingen gebruik van maken, lijden een groot omzetverlies nu de kantines voorlopig dicht zijn.

Stimulans

De Sportraad dringt er bij het college van B & W aan op snel overleg over het compenseren van de gederfde inkomsten. Er is een ‘heuse stimulans’ nodig om iedereen bij sport en bewegen betrokken te houden, schrijft voorzitter Louk Teunissen namens de raad. “Onze sportaanbieders kunnen dit nauwelijks nog alleen, verder schrappen in de eigen kosten is geen optie meer. Omvallen, dat is dan nog de enige optie.”

De Sportraad houdt volgende week een online sportcafé met de aangesloten sportverenigingen over de vraag, hoe de clubs de coronaperiode overleven. Verder staat voor half november een rondetafelgesprek gepland met de gemeenteraad, waarin de financiële problemen van de clubs zonder twijfel ook aan de orde komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *