Sportraad alsnog akkoord met sportnota

De derde versie van de sportnota is nu alsnog goedgekeurd door de Sportraad.

De Sportraad Pijnacker-Nootdorp, waarin vertegenwoordigers zitten van de sportverenigingen in de gemeente, is nu alsnog akkoord gegaan met de Conceptnota Sport en Bewegen. Dat heeft de Sportraad vrijdag in een brief aan het college van B & W laten weten. In de eerder door de Sportraad afgewezen conceptversie zijn door de nieuwe wethouder voor sport, Bob van der Deijl, twee tekstuele toevoegingen gedaan, en daarmee is het stuk nu toch acceptabel. Wel plaatst de Sportraad nog kanttekeningen bij het investeringsplan, dat bij de sportnota hoort.

Het opstellen van de sportnota is een moeizaam proces geweest. Het beleidsstuk beschrijft niet alleen de ambitie die de gemeente wil realiseren rond de georganiseerde sport en dus de sportverenigingen, maar ook de manier waarop sport als middel kan worden ingezet in het onderwijs, bij de jeugd en in het sociaal domein. Vooral over dat laatste maakten de sportverenigingen zich druk, omdat ze bang waren daar zelf verantwoordelijk voor te worden.

De eerste versie van de sportnota werd voor de zomer door de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp naar het college van B & W teruggestuurd, omdat ook toen de Sportraad er niet mee had ingestemd. In september kwam de toenmalige wethouder voor sport Bernard Minderhoud met een nieuwe versie, maar ook die werd door de Sportraad verworpen. Dat leidde er zelfs toe dat Minderhoud door de gemeenteraad de portefeuille sport werd ontnomen.

Alsnog gelukt

Wat Minderhoud, die om een andere kwestie inmiddels is opgestapt, niet is gelukt heeft wethouder Van der Deijl nu dus wel voor elkaar gekregen: het aanbrengen van enkele verduidelijkingen in de nota die de goedkeuring krijgen van de Sportraad. Bij de ambitie ‘Sport als doel’ is de formulering van de Sportraad opgenomen: “De wens om sport en sportbeoefening in al haar vormen in stand te houden, de mogelijkheden daartoe te bevorderen, toegankelijk en betaalbaar te houden en de continuïteit van sport in verenigingsverband te waarborgen.”  

Bij de ambitie ‘Sport als middel’ is nu opgenomen dat de wethouder zich gaat inzetten om ervoor te zorgen dat ook het onderwijs, jeugd en zorg mee gaan doen, zodat kan worden gekomen ‘tot een gezamenlijk gedragen uitvoering van de voorgenomen ambities en actiepunten’.

Investeringsplan

De Sportnota zal in november alsnog en dus voor de derde keer ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden aangeboden. De raad krijgt dan ook het bijbehorende investeringsplan ter beoordeling. De Sportraad heeft dit investeringsplan niet van tevoren ter  inzage gekregen. Dat had de raad wel graag gewild, schrijft de Sportraad nu aan het college van B & W. Toch plaatst de Sportraad al enkele kanttekeningen. Zo zet de raad vraagtekens bij de omvang van het budget voor onderhoud van sommige, vooral oudere binnensportvoorzieningen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *