Sportraad en college op ramkoers

De sportnota toont nog steeds te weinig visie en ambitie, vindt de Sportraad.

Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp is ‘ontstemd’ over de reactie van de Spotraad op de laatste conceptversie van de gemeentelijke Sportnota. Het college wil op korte termijn een gesprek met de voltallige Sportraad over de ‘ontstane impasse’. B & W reageren daarmee dinsdag in niet mis te verstane bewoordingen op een brief, die de Sportraad een dag eerder aan het college en de gemeenteraad heeft gezonden.

Ook al staat dat er niet in zoveel woorden: uit de toon van de reactie valt af te leiden dat B & W, en vermoedelijk vooral portefeuillehouder Sport Bernard Minderhoud, woedend is over de brief van de adviesraad. De raad verwijt het college visie en ambitie. Ook maakt de Sportraad duidelijk niet meer met het college van B & W te willen overleggen, maar nu met de politieke partijen om tafel te willen “om samen met hen een concrete nota te schrijven waarin urgente en voor sportverenigingen belangrijke zaken worden opgepakt”.

Eerste versie teruggestuurd

Het conflict draait om de nota Sport en Bewegen waaraan al geruime tijd wordt gewerkt, samen met de Sportraad, een adviesorgaan waarin vertegenwoordigers zitten van de meeste sportverenigingen in Pijnacker-Nootdorp. In die nota zou het beleid voor de komende jaren moeten worden vastgesteld met betrekking tot de individuele en wedstrijdsport in de gemeente. Eerder dit jaar presenteerde Minderhoud al een versie van die nota aan de gemeenteraad, en ook toen had de Sportraad laten weten niet met de inhoud te kunnen instemmen, onder andere omdat er te weinig investeringen voor de sport werden genoemd. De gemeenteraad stuurde de nota om die reden uiteindelijk terug en gaf de wethouder de opdracht om in samenspraak met de sportverenigingen een nieuw stuk te schrijven.

De nieuwe versie van de sportnota is echter nog steeds onvoldoende, vindt de Sportraad. Die kan dan ook niet instemmen met het beleidsstuk. “De nota mist nog steeds de noodzakelijke investeringen voor de sportverenigingen in onze gemeente. De Sportraad heeft hier keer op keer op aangedrongen. De wethouder kan of wil op dit punt echter geen visie en ambitie in de nota tonen. Daarmee zet hij een toekomstbestendige en vitale gemeente met sterke sportverenigingen op het spel”, aldus de brief die de Sportraad maandag aan het college en de gemeenteraad stuurde.

‘Verregaande overeenstemming’

Dat het college al een dag later in pittige bewoordingen op de brief reageert, is veelzeggend. Volgens het college was er ook ‘verregaande overeenstemming’ over de inhoud van de nota. Dit zou althans op 28 augustus ‘met zoveel woorden’ zijn uitgesproken in de projectgroep, waarin ook de Sportraad zitting heeft. “Wij benadrukken dat er door alle betrokkenen fors is geïnvesteerd om tot een bevredigend resultaat te komen. Tegen deze achtergrond is het niet opportuun om in een afrondend stadium van het proces alle inspanningen als onvoldoende te kwalificeren en andere zienswijzen te bestempelen als visieloos en ambitieloos. Dit past niet in de wijze waarop wij onze gezamenlijke belangen en gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid invulling willen geven en draagt evenmin bij aan toekomstige samenwerking tussen sportraad en gemeentebestuur” aldus de reactie van het college.

De Sportraad hekelt in zijn brief van een dag eerder het feit, dat het college nagenoeg geen van de tien speerpunten heeft overgenomen die de raad met input van alle sportverenigingen had geformuleerd. “Voor de verenigingen heeft dit lange traject bijna niets opgeleverd. In iedere bespreking van weer een nieuw concept heeft de Sportraad concrete en gedragen voorstellen gedaan; deze zijn uiteindelijk niet of nauwelijks door de gemeente overgenomen”, aldus de Sportraad.

Lees ook: ‘Sportnota geeft juist stevig fundament’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *