Sportsector staat water aan de lippen

Het wegvallen van de kantine-inkomsten betekent een zware aderlating voor veel sportorganisaties.

De coronacrisis heeft grote financiële gevolgen voor de sportsector in Pijnacker-Nootdorp. Bij veel sportaanbieders staat het water aan de lippen. Vijf sportorganisaties kunnen direct of binnen drie maanden niet meer aan hun financiële verplichtingen voldoen. Vrijwilligers dreigen op te stappen, er is angst voor het massaal opzeggen van leden en personeel en zzp’ers komen in financiële moeilijkheden.

Dat gitzwarte beeld komt naar voren uit een onderzoek dat de Sportraad Pijnacker-Nootdorp heeft uitgevoerd onder de lokale sportaanbieders. Uit de resultaten van een enquête die de raad samen met de gemeente heeft opgesteld, blijkt dat de gevolgen van de coronacrisis voor de sector bijzonder groot zijn.

De Sportraad concludeert dat de toekomst er voor veel sportaanbieders zeer somber uitziet. De steunmaatregelen van de overheid blijken volstrekt onvoldoende. Los van de financiële situatie signaleert de raad het levensgrote risico van weglopende leden en vrijwilligers, wat de toch al broze organisatiestructuren van veel verenigingen verder onder druk zet.

Aanbevelingen

In een brief aan het college van B & W doet de Sportraad verschillende aanbevelingen, zowel op financieel gebied als qua ondersteuning van de sportsector in de gemeente. Uit een reactie van het college blijkt dat sommige van die aanbevelingen al zijn of worden overgenomen, maar dat geldt niet voor allemaal.

Zo voelen B & W niets voor het openen van een noodloket voor de sport, waar de Sportraad op had aangedrongen. Sportorganisaties worden verwezen naar het algemeen noodloket voor coronagerichte zaken. Ook wil het college budgetten die dit en volgend jaar nog beschikbaar zijn voor sport, niet inzetten voor sportaanbieders die in acute financiële problemen komen. “Het financieel ondersteunen van één of meer sportaanbieders die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen zien wij als de verantwoordelijkheid van de vereniging en de leden zelf”, schrijft het college van B & W.

Huurverhoging

Ook de aanbeveling van de Sportraad om de jaarlijkse huurverhoging van de sportaccommodaties voor meerdere jaren niet te verhogen wordt door het college afgewezen. “Het niet doorvoeren van de jaarlijkse huurverhoging heeft uw bestuur eerder bij de raad kenbaar gemaakt. De raad heeft uw verzoek niet overgenomen”, staat in de reactie van het college.

,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *