Stanislas kan toeloop niet aan

Het Stanislascollege maakt een onverwacht grote groei door.

Het Stanislascollege in Pijnacker is zo populair, dat de school de groei van het aantal studenten niet kan bijbenen. Voor het volgend schooljaar hebben zich zoveel leerlingen ingeschreven, dat de school die niet meer in het bestaande schoolgebouw kwijt kan. Het schoolbestuur heeft daarom een aanvraag voor spoedhuisvesting gedaan bij de gemeente.

Het Stanislas (mavo, havo en vwo) krijgt in het nieuwe schooljaar voorlopig de beschikking over een aantal extra lokalen even verderop in Pijnacker-Noord, in het gebouw van basisschool Octant Schatkaart. De gemeente trekt geld uit om de lokalen geschikt te maken voor het Stanislas.

De Schatkaart is geschikt voor het medegebruik omdat die school twee ingangen heeft. De leerlingen van de basisschool en van Stanislas lopen dus niet door elkaar.

Bijbouwen

De grotere toeloop van leerlingen zal ook in de komende jaren het geval zijn, zo blijkt uit nieuwe prognoses. Voor de langere termijn zal er dus bijgebouwd moeten worden. De gemeente behandelt de aanvraag voor uitbreiding samen met het Programma Onderwijshuisvsting 2020, waarover in het laatste kwartaal van dit jaar wordt besloten.

In de komende maanden overlegt de gemeente met het schoolbestuur over de groeiscenario’s en de behoefte aan schoollokalen op de langere termijn.

Het Stanislas neemt na de zomer enkele lokalen in gebruik in het gebouw van Octantbasisschool Schatkaart in Pijnacker-Noord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *