Sterk verzet tegen Kiss & Ride-zone

Er is nog veel discussie over de toekomstige verkeerssituatie rond de scholen in Koningshof.

De bewonersvereniging van Koningshof in Pijnacker wijst het idee van een rondweg bij Het Baken, die gebruikt kan worden als Kiss & Ride-zone, volstrekt van de hand. Dat levert fileverkeer op, omdat op twee plaatsen in de rondweg kinderen kunnen worden afgezet en opgehaald. Verder lukt het door de beperkte ruimte vermoedelijk niet om het auto-, fiets- en voetgangersverkeer veilig te scheiden.

Dat schrijft de bewonersvereniging in een eerste reactie op de plannen voor de herinrichting van het scholengebied. De vereniging heeft de indruk dat het verzet tegen de rondweg sterk leeft in de wijk. Zo zijn huis aan huis en via het internet bewoners al gemobiliseerd om zich over de rondweg uit te spreken. De resultaten van de enquete zullen aan de gemeente worden gepresenteerd.

Halfbakken oplossingen

De bewonersvereniging vraagt zich af of het parkeerterrein bij het Baken kan worden benut voor het halen en brengen van scholieren. De vereniging vindt het heel onzeker of alleen een opwaardering van het parkeerterrein een voldoende oplossing zal bieden.

Ook waarschuwt de vereniging voor halfbakken oplossingen. “Wanneer dat dreigt, is er reden om de vraag aan de orde te stellen of de plannen voor het scholencomplex in Koningshof en de sterke uitbreiding van de Casaschool wel verantwoord zijn.”

CORRECTIE | In een eerste versie van dit bericht werd gesproken over een Kiss & Ride-rondweg rond de scholen. Dat was niet correct: de zone zou rond Het Baken moeten komen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *