Tekort op bijstand valt mee

Het tekort op de bijstand valt in 2017 en in de latere jaren lager uit dan eerst was geraamd.

Volgens de nieuwste berekeningen valt het tekort dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp dit jaar heeft op de uitkeringen voor de bijstand, lager uit dan eerst was geraamd. In augustus werd er nog rekening mee gehouden dat dit tekort dit jaar meer dan een miljoen euro zou bedragen. Maar het valt een beetje mee: de gemeente stevent nu af op een verlies van zo’n 750.000 euro. Het Rijk past ruim twee ton bij.

Het voorziene tekort op de bijstand komt onder andere door de huisvesting van statushouders in de gemeente. De hogere bijstandsuitkering is dus geen verrassing. Op het gemeentekantoor werd er al langere tijd rekening mee gehouden dat er meer geld nodig zou zijn voor de bijstand.

Het tekort valt uiteindelijk wat lager uit omdat in het tweede kwartaal van 2017 twee keer zoveel mensen een baan vonden, in vergelijking met het eerste trimester. Ook in de komende jaren valt het tekort lager uit dan eerder was geraamd.

Maatregelen

Al een aantal jaren werkt de gemeente er actief aan om zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te krijgen en om de instroom van nieuwe uitkeringstrekkers te beperken. Zo bemiddelt het werkgevers servicepunt Zuid-Holland uitkeringsgerechtigden naar een baan. Ook zijn er workshops en andere vormen van ondersteuning voor mensen die aan het einde zitten van de WW-termijn.

Dit jaar zijn er nog wat aanvullende maatregelen genomen, die voor een deel gericht zijn op de statushouders die in de gemeente zijn komen wonen. Er zijn reïntegratietrajecten, zowel individueel als in groepsverband, en ook wordt intensief samengewerkt met taalaanbidders, zodat statushouders zo snel mogelijk de Nederlandse taal kunnen leren.

Niet ambitieus genoeg

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp was eerder dit jaar nog niet tevreden met de maatregelen die het college van B & W had voorgesteld om het aantal uitkeringsgerechtigden te beperken. De inmiddels afgetreden wethouder Bernard Minderhoud kreeg in september forse kritiek te verduren, omdat de raad vond dat het plan van aanpak te weinig concreet en niet ambitieus genoeg was.

B & W hebben het Plan van Aanpak nu laten aanvullen met een hoofdstuk waarin wordt beschreven hoe de voorgestelde maatregelen worden ingevoerd. In de aanvulling wordt gesproken over ‘doelen formuleren, inbedden in werkprocessen en monitoren en sturen’. 

In 2018 minimaal
10 uitkeringen minder

Of de gemeenteraad met die aanvulling nu wel tevreden is, zal eind deze maand moeten blijken. Heel concreet en ambitieus is het plan van aanpak nog steeds niet. Wel hebben B & W nu laten opschrijven dat de bijstand in 2018 met ‘minimaal 10 uitkeringen’ zal dalen. Dat is dan het resultaat van maximaal 172 nieuwe uitkeringen in dat jaar, en minimaal 182 uitkeringen die kunnen worden beëindigd.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *