Tekort vanaf 2020: toch bezuinigen

De gemeente staat er minder goed voor dan verwacht, omdat de uitkeringen van het Rijk lager zijn dan was berekend.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat er voor de komende jaren aanzienlijk minder florissant voor dan bij het opstellen van de financiële kadernota was berekend.

Wethouder Peter Hennevanger (Financiën) had daar vorige week bij de beeldvorming over de kadernota al voor gewaarschuwd. Uit een nadere specificatie die het college heeft gemaakt, blijkt nu dat de gemeentelijke begroting volgens de ramingen vanaf 2020 in de rode cijfers duikt.

De gemeente komt op de meerjarenbegroting voor 2020 al 270.000 euro tekort. Dat tekort loopt in de jaren daarna snel op, tot ruim een miljoen euro in 2022. Dat betekent dus dat de gemeenteraad weinig ruimte heeft voor nieuwe plannen die structureel doorwerken in latere jaren. Er zal zelfs moeten worden bezuinigd om de begroting vanaf 2020 weer op orde te krijgen.

Minder geld van het Rijk

De tegenvallende cijfers zijn een gevolg van lagere uitkeringen van het Rijk. Uit de zogenaamde meicirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat de bijdrage die uit Den Haag wordt verkregen flink lager is dan in maart nog was berekend. 

Voor 2018, het lopende jaar, zijn er geen gevolgen. Maar komend jaar krijgt Pijnacker-Nootdorp al ruim anderhalf miljoen euro minder uit het gemeentefonds. Die lagere uitkering is nog wel op te vangen, omdat voor volgend jaar een overschot op de gemeentelijke begroting van ruim 2,3 miljoen was geraamd. Daar blijft nu dus nog ruim driekwart miljoen van over.

Tekort loopt verder op

Voor 2020 had de gemeente gerekend op een overschot op de begroting van ruim 1,7 miljoen. Maar in dat jaar krijgt de gemeente een dikke twee miljoen minder van het Rijk, dus dan dient het eerste tekort zich al aan. Dat tekort loopt in de twee jaren daarna alleen maar verder op, omdat de inkomsten uit het gemeentefonds respectievelijk 2,4 en 3,2 miljoen lager zijn dan waar op was gerekend.

Het college heeft de gemeenteraad laten weten de gevolgen van de meicirculaire te zullen verwerken in de meerjarenbegroting, die de raad in november moet vaststellen.

Een reactie op “Tekort vanaf 2020: toch bezuinigen”
  1. De huizenprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. De WOZ inkomsten stijgen daardoor ongetwijfeld. Waarmee houdt de gemeente rekening? Te vroeg om nu al te klagen over tekort. Reserves van PN zijn groot.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *