Toch meer parkeerruimte op Heron

Op het perceel naast het huidige parkeerterrein wil het college nu toch extra parkeerruimte maken.

Er komt tóch extra parkeerruimte op bedrijvenpark Heron, bij de halte Nootdorp van de Randstadrail. Het college van B & W heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om een extra parkeerterrein aan te leggen op een kavel aan de Stoomweg. De grond is volgens het bestemmingsplan eigenlijk bedoeld voor de vestiging van een kantoor en horeca. B & W willen het terrein nu voor een periode van maximaal vijf jaar inrichten om meer auto’s een parkeerplek te geven.

Over de grote parkeerdruk op het bedrijvenpark Heron wordt al jaren geklaagd. Op het bestaande parkeerterrein kunnen ongeveer 120 auto’s staan, maar de behoefte is veel groter. Het gevolg is dat op allerlei plekken op Heron in de bermen en langs de wegen wordt geparkeerd, hoewel dat daar niet mag. Ook de bewoners van de Nootdorpse wijk ‘s-Gravenhout aan de andere kant van de Randstadrail ondervinden overlast, omdat daar vaak wordt geparkeerd door mensen die met de Randstadrail reizen.

Ypenburg

Vooral bij slecht weer, als minder mensen op de fiets naar het station komen, is de parkeerdruk bij de halte van de Randstadrail groot. Het probleem is nog toegenomen sinds enkele weken geleden bij NS-station Ypenburg betaald parkeren is ingevoerd. Sommige reizigers wijken sindsdien met hun auto uit naar Nootdorp, want daar is parkeren gratis. 

B & W zijn er nu ook van overtuigd dat er maatregelen nodig zijn. Het college wil daarom een bedrag van € 132.000 uittrekken om het stuk grond aan de Stoomweg te asfalteren en geschikt te maken als parkeerterrein. Dat is dan bedoeld voor minimaal drie en maximaal vijf jaar. In die tijd kan samen met de Metropoolregio, die verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer, worden gezocht naar een permanente oplossing.

Pot verf

Al in september vorig jaar nam de gemeenteraad bijna unaniem een motie aan waarin om een oplossing werd gevraagd van de parkeerproblemen bij Heron. Enkele maanden later meldde het college van B & W dat de parkeercapaciteit wel iets kon worden uitgebreid, maar het zou dan gaan om slechts 19 parkeerplaatsen. Die uitbreiding zou dan 38.000 euro moeten kosten.

De fractie van het CDA kwam in januari met een alternatief voorstel dat alleen maar ‘een pot verf’ zou kosten: het toestaan van parkeren half in de bermen van de nog niet uitgegeven grond in Heron. B & W voelden daar echter niets voor. Het college wilde geen ‘verrommeling’ in het bedrijvenpark, meldde wethouder Piet Melzer in de gemeenteraad. Hij wilde voorlopig de situatie laten zoals die was, tot er overeenstemming met de Metropoolregio zou zijn over de parkeervoorzieningen.

Het onderzoek van de Metropoolregio naar de parkeervoorzieningen in de regio is pas in de loop van 2018 afgerond, melden B & W nu aan de gemeenteraad. Daar wil het college dus toch niet meer op wachten.

Het parkeerterrein bij halte Nootdorp heeft maar capaciteit voor 120 auto’s.

Ook in de wijk ‘s-Gravenhout, aan de andere kant van de metrolijn, wordt geregeld geparkeerd door mensen die met de Randstadrail verder willen reizen.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *