Trots blijft erbij: HNI maakt het duurder

Het verbranden van restafval wordt in de komende jaren steeds duurder, terwijl ingezamelde grondstoffen juist minder opbrengen.

Harald van Zielst van Trots Pijnacker-Nootdorp blijft erbij dat het Nieuwe Inzamelen ervoor zorgt dat de kosten van Avalex, en daarmee ook het afvaltarief voor de inwoners, hoger uitvallen dan wanneer bewoners niet zelf hun afval zouden scheiden maar alles bij het restafval gooien. Plastic kan volgens hem eenvoudig via nascheiding uit het afval worden gehaald, en dat maakt het hele proces veel goedkoper, denkt hij.

Het raadslid kijkt met argusogen naar de inzamelings- en verwerkingskosten van Avalex, die de komende jaren flink oplopen. Dat komt omdat de kosten van verbranding van afval steeds hoger worden, terwijl de opbrengst van grondstoffen (papier, plastic en metalen, groenafval) juist sterk afnemen.

Ook andere fracties in de gemeenteraad maken zich daar zorgen over. Zo vroeg raadslid Peter van den Heuij (VVD) zich af wat de gemeenteraad kan doen om ervoor te zorgen dat de afvalstoffenheffing in de komende jaren niet nog verder oploopt.

Stop ermee

Harald van Zielst

Voor Van Zielst is dat wel duidelijk: stoppen met het gescheiden inzamelen van afval. Dat kost alleen maar geld omdat er veel containers voor nodig zijn, en omdat de vrachtwagens van Avalex daardoor veel meer heen en weer moeten rijden om al die afvalbakken te legen.

In een persbericht stelt het raadslid dat de kosten voor de burgers in de komende jaren met 45% zullen stijgen. Dat is het percentage waarmee de kosten voor het inzamelen en verwerken in 2024 zal zijn toegenomen, volgens de meerjarenraming van Avalex. Want Van Zielst ziet het niet gebeuren dat de gemeenteraad opnieuw zal besluiten om geld uit de algemene middelen te halen om de afvalstoffenheffing binnen de perken te houden.

Vorig jaar besloot de gemeenteraad dat wel. En ook nu heeft de raad die mogelijkheid, net zoals er nog andere knoppen zijn waaraan kan worden gedraaid om het bedrag dat Pijnacker-Nootdorp kwijt is aan Avalex omlaag te brengen. Zo is het mogelijk om minder diensten af te nemen, bijvoorbeeld door het restafval en PMD iets minder vaak op te halen. Ook Avalex zelf probeert efficiënter te werken. Zo heeft het bedrijf zichzelf voor de komende jaren een bezuiniging van een half miljoen euro opgelegd.

Geen optie

Volgens wethouder Peter Hennevanger is het stopzetten van het gescheiden inzamelen geen optie, zei hij in de gemeenteraad toen de ontwerpbegroting van Avalex op de agenda stond. De doelstelling om 50% minder restafval per huishouden te bereiken is nog lang niet gehaald, terwijl juist het verbranden van dat restafval zo duur is geworden, betoogde hij.

Maar Van Zielst ziet het hele systeem van gescheiden inzamelen niet zitten, omdat het gewoon niet werkt, zegt hij. “Mensen zijn in principe lui, die gaan niet de etensresten scheiden van het overige afval. Dan doen alleen de fanatici. Grote stukken plastic willen ze nog wel apart houden, maar de kleine stukjes, als iets dubbel verpakt is, dat doen ze gewoon niet. Als we naar een systeem van nascheiding gaan, dan is het veel goedkoper omdat je al die infrastuctuur niet nodig hebt. Dan wordt er verhoudingsgewijs ook veel meer plastic uit het afval gehaald.”

Geen beweging

Het raadslid van Trots slaagt er tot nu toe niet in om zijn collega’s in de gemeenteraad mee te krijgen in zijn standpunt, ook al hebben meerdere fracties zorgen over de toenemende kosten van Avalex. De raad heeft enkele jaren geleden bewust gekozen voor het gescheiden inzamelen van afval, en ook nu is er bij de andere fracties geen beweging te bespeuren dat het een goed idee zou zijn om daarmee te stoppen. In tegendeel: de gemeenteraad besloot enige tijd geleden om het Nieuwe Inzamelen nu versneld uit te rollen in alle wijken waar dat nog niet gebeurt.

  1. Ik vraag me af hoe men in de, over het algemeen, relatief kleine keukens geacht wordt er voor alles een aparte bak op na te houden. Is geen kwestie van luiheid, maar is praktisch gewoon niet te doen. De infrastructuur binnenshuis welk voor de bedenkers natuurlijk geen rol speelt, maar voor degene die het uit moet voeren des te meer… En dat naast de immer steigende kosten… Het komt op mij allemaal over als weer eens een stukje misplaatst politiek idealisme. De doelstelling is prima, maar de praktische gevolgen heeft men zich niet in verdiept, wordt niet relevant geacht of men staat zover van de burger af dat men zich er niet meer in kan verplaatsen. Kortom, ga nou gewoon voor nascheiding. De kosten stijgen hoe dan ook toch wel, het is voor iedereen uitvoerbaar, technieken hiervoor verbeteren nog steeds en het moet eigenlijk tóch, want echt niet iedereen gaat z’n afval gescheiden aanbieden.

  2. Hoorde van de week van een vriendin die in Rotterdam woont dat de gemeente Rotterdam en de afvalverwerker Roteb zijn gestopt met het gescheiden inzamelen van restafval en plastic (PDM) omdat er teveel “fout” plastic in de PDM terecht kwam. Daar moet je als inwoner nu restafval inclusief PDM in je minicontainer of ondergrondse container aanleveren zodat ze bij de afvalverwerking Roteb het afval op de juiste manier kunnen scheiden.

  3. Meneer van Zielst, dank voor je pleidooi! Maar ik begrijp dat het voor sommige gemeenteraadsleden misschien moeilijk is toe te geven dat andere keuzes beter zijn. Moeten we niet gewoon van monopolist Avalex af? 45% meer betalen en dan regelmatig tegen volle ondergrondse vuilcontainers aanlopen, gaat echt te ver. Daar word je niet blij van. Dan moet de service eerst minstens 45% verbeterd worden!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *