Trots verder als lokale partij

Harald van Zielst (links): Verder als zelfstandige lokale partij.

De raadsfractie van Trots in Pijnacker-Nootdorp heeft zich afgescheiden van de landelijke politieke partij Trots op Nederland. Fractievoorzitter Harald van Zielst doet in maart samen met zijn fractie en verdere aanhangers mee aan de gemeenteraadsverkiezingen als onafhankelijke lokale partij. De voorzitter van het Centraal Stembureau in Pijnacker-Nootdorp heeft de vereniging Trots op Pijnacker-Nootdorp geregistreerd onder de naam TPN (Trots Pijnacker-Nootdorp). Die registratie is deze week gepubliceerd bij de gemeentelijke bekendmakingen in de krant Telstar.

Dat de Pijnacker-Nootdorpse fractie zou breken met de landelijke partij zat er al een tijdje aan te komen, zegt Harald van Zielst. “Er is al maanden onmin binnen het bestuur van Trots op Nederland. Dat bestuur bestaat uit acht personen, maar er zijn een paar mensen die alle macht in handen hebben. Ik heb er samen met mensen uit andere lokale fracties en hoofdbestuursleden in de afgelopen maanden voor gevochten om de zaak weer op de rails te krijgen, maar dat is niet gelukt. Daarom hebben we uiteindelijk besloten om er uit te stappen en een eigen vereniging op te richten.”

Weloverwogen

Het is een weloverwogen besluit geweest, zegt Van Zielst. “Natuurlijk het is ook heel spannend. Je zet toch alle inspanningen van de afgelopen vier jaar op het spel. Maar het is mooi dat we veel steun hebben gekregen, soms uit heel onverwachte hoek.”

Ook de raadsfractie van Trots in Purmerend, waarmee Van Zielst in de afgelopen maanden veel optrok vanwege de perikelen in de landelijke partij, heeft inmiddels besloten om zijn eigen weg te gaan. Van Zielst: “We hebben uiteindelijk samen in Purmerend bij de notaris gezeten om nieuwe verenigingen op te richten. En ik verwacht dat er in de komende tijd nog meer lokale fracties in het land zullen uitstappen.”

Termijn verlopen

Dat hij met Trots in Pijnacker-Nootdorp als zelfstandige lokale partij verder zou gaan was dus al enige tijd geleden besloten, maar Van Zielst wilde er niet eerder over praten. Dat heeft te maken met de registratie van de naam ‘TPN (Trots Pijnacker-Nootdorp)’. “We willen onder de naam Trots verder, maar daar zou het landelijke bestuur van Trots op Nederland nog bezwaar tegen kunnen maken. Nu kan dat niet meer, omdat de termijn voor de registratie van nieuwe politieke groeperingen is verlopen en omdat de gemeente de nieuwe naam nu formeel heeft gepubliceerd.”

Het wordt heel hard werken,
maar ik heb er veel zin in

Voor de nieuwe lokale partij met de oude naam wordt het wel een spannende periode. TPN moet in de komende weken voldoende ondersteuningsverklaringen verzamelen om aan de raadsverkiezingen mee te kunnen doen. “We hebben er twintig nodig, dus dat is te overzien en we hebben er nu al een stuk of vijftien, maar het is wel zo dat al die mensen op een wettelijk bepaalde dag, uiterlijk maandag 29 januari, op het gemeentehuis moeten verschijnen om ten overstaan van een ambtenaar die over de verkiezingen gaat die verklaringen te ondertekenen. Dat is dus best spannend.” Ook zal de nieuwe partij dan zijn kandidatenlijst gereed moeten hebben. Die lijst, die in de komende weken nog moet worden vastgesteld, zal vrijwel zeker worden aangevoerd door Harald van Zielst als lijsttrekker, onder andere gevolgd door Carlos Koeleman, momenteel fractielid buiten de raad en nog een aantal andere kandidaten.

De straat op

Als al deze formele zaken zijn geregeld, dan volgt uiteraard de strijd om de gunst van de lokale kiezer. “Ja, dat is ook weer heel uitdagend. Zeker in de weken voor de gemeenteraadsverkiezingen is dat hard werken. Dat is echt een kwestie van overal de straat op, praten met mensen, flyeren. Voor de laatste week voor de verkiezingen heb ik al verlof opgenomen. Dat is een heel drukke tijd, maar ook een leuke tijd. Ik heb er echt zin in.”

Paul Houkes

De nummers 1 en 2 op de kandidatenlijst van Trots Pijnacker-Nootdorp: Harald van Zielst en Carlos Koeleman.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *