Tuinders in verzet tegen gemeente

Ook het gebied rond de Dwarskade en de Oudeweg wordt genoemd als toekomstige bouwlocatie.

Twintig tuinders en bewoners van de gebieden die de gemeente Pijnacker-Nootdorp in de toekomst wil ontwikkelen voor woningbouw, maken bezwaar tegen het zogenaamde voorkeursrecht dat de gemeente wil toepassen. Dit voorkeursrecht heeft als gevolg dat eigenaren hun gronden en opstallen eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden als ze hun bedrijf willen stoppen of als ze willen verhuizen.

De gemeente wil daarmee voorkomen dat speculanten de gronden opkopen en later een hogere prijs vragen, als die grond nodig is voor woningbouw.

Pijnacker-Nootdorp wil vier verouderde tuinbouwgebieden in de toekomst herontwikkelen, om ruimte te creëren voor de vele extra woningen die nodig zijn voor de eigen inwoners en vanwege de vraag vanuit de regio. Daarom zijn gebieden rond de Dwarskade in Nootdorp, de Balijade ten noorden van de Katwijkerlaan in Pijnacker, het gebied tussen de Rijskade en de Nootdorpseweg en het glastuinbouwgebied Overgauw aangewezen om in de periode tot 2050 te gebruiken voor nieuwe woningen, en bijvoorbeeld ook voor zonnevelden, in verband met de energietransitie.

Bezwaarschrift

De gemeenteraad moet volgende maand instemmen met deze plannen. Mr. Eddy Westmaas van de gelijknamige makelaardij in Nootdorp heeft namens twintig cliënten een bezwaarschrift ingediend. Hij vraagt de gemeenteraad om niet met het besluit in te stemmen zonder hem in de gelegenheid te stellen om de bezwaren van de betrokkenen toe te lichten.

In grote lijnen komt het bezwaar er op neer, dat het vestigen van het voorkeursrecht allerlei ontwikkelingen zal stilleggen. Zo is er een grote kans dat er geen vergunningen meer worden afgegeven voor verbouw of nieuwbouw en ook zijn nieuwe bestemmingen niet meer mogelijk, zodat bedrijven langzamerhand ten gronde worden gericht, aldus het bezwaarschrift. Westmaas beschrijft dat de eigenaren gedurende de zestien jaar dat het voorkeursrecht kan worden gevestigd, ‘uitgerookt zullen worden’.

Wettelijke grondslag

Uit de plannen van het college blijkt dat alleen een ontwikkeling aan de Dwarskade-Oudeweg in de komende jaren wordt voorzien. De andere gebieden zullen de komende tien jaar nog niet aan de beurt zijn. Daarom is er geen wettelijke grondslag om voor die locaties het voorkeursrecht te vestigen, aldus het bezwaarschrift.

De betrokken bedrijven zijn bang dat ze door het voorkeursrecht financieel sterk benadeeld zullen worden ten opzichte van de concurrenten. Ook wordt bedrijfsopvolging in bepaalde gevallen veel lastiger.

Lees ook: P-N wil tot 2040 nog flink groeien

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *