Tuinders zuiveren steeds beter

De glastuinbouwbedrijven in Pijnacker-Nootdorp lijken zich de laatste jaren goed te houden aan de zuiveringsplicht van hun afvalwater, voor dat dit op de riolering wordt geloosd. Dat blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen door de Partij voor de Dieren. Bij controles worden steeds minder overtredingen geconstateerd.

Volgens de laatste gegevens telt de gemeente 163 glastuinbouwbedrijven. In de afgelopen drie jaar zijn op 110 van deze bedrijven integrale controles uitgevoerd, waarbij ook is gekeken of men zich hield aan de zuiveringsplicht. Ook werden er nog twintig specifieke controles op de zuivering uitgevoerd.

Dwangsom

In 2018 werd bij acht tuinders geconstateerd dat ze in overtreding waren; in 2019 waren dat er vijf en in 2020 nog maar één. In enkele gevallen werd een dwangsom opgelegd om de overtreders te dwingen om maatregelen te nemen. Dat hielp: alle overtredingen van de zuiveringsplicht zijn inmiddels opgeheven, laat het college weten.

De cijfers over de controles zijn wel momentopnamen. De Omgevingsdienst houdt de zaak doorlopend in de gaten. Elk jaar worden er ongeveer veertig integrale controles uitgevoerd en ook themacontroles die specifiek gericht zijn op de zuiveringsplicht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *