Van den Heuij: ‘Veel adviezen overgenomen’

Peter van den Heuij (VVD)

VVD-fractievoorzitter Peter van den Heuij uit de Pijnacker-Nootdorpse gemeenteraad is blij met het feit, dat veel aanbevelingen van de discussie met ondernemers over participatie zijn overgenomen in het Plan van aanpak om mensen vanuit de bijstand naar werk te helpen. Wel is hij er wat teleurgesteld over dat het college dat plan aanvankelijk alleen in de vorm van een informatienota aan de raad heeft gestuurd.

“Ik vind het een beetje typisch dat het college niet heeft gezegd: jullie hebben als raad het initiatief genomen voor de ondernemersdiscussie, laten we nu samen het resultaat bespreken. Nu hebben we erg ons best moeten doen om het stuk alsnog te agenderen. Jammer is dat.”

Aan de slag

Van den Heuij had dit voorjaar in de raad een stevige discussie met het college gevoerd om niet eerst een startnotitie over de participatie te maken en daarna nog eens een beleidsnotitie, maar om meteen aan de slag te gaan met een Plan van Aanpak. Er is bij de gemeente al genoeg bekend over de inwoners die een bijstandsuitkering krijgen, daar hoef je niet nog een extra onderzoek naar te doen, had hij bij die gelegenheid betoogd.

Om het college nog eens extra te prikkelen nam hij ook het initiatief voor een discussie met lokale ondernemers over het bieden van werk aan mensen uit de bijstand, een initiatief dat gesteund werd door verschillende andere fracties in de gemeenteraad. De uitkomst van de discussie, die in kleine groepjes werd gevoerd aan de hand van een aantal stellingen, werd later aan wethouder Van de Gevel aangeboden. “Met een strik erom”, zoals Van den Heuij had aangekondigd.

Meer enthousiasme

Dat veel van de aanbevelingen terug te vinden zijn in het Plan van Aanpak stemt de VVD-voorman tevreden. Wel vindt hij het stuk hier en daar hinken op twee gedachten. “Er spreekt wel uit dat er voortvarend werk wordt gemaakt om mensen vanuit een uitkering aan het werk te helpen, maar je leest toch nog dat het bij sommige groepen ingewikkeld en moeilijk is. Ik had gehoopt op nog wat meer enthousiasme, zo van: laten we er nu met zijn allen een succes van maken.”

Het Plan van Aanpak wordt in november alsnog in de gemeenteraad besproken, meldt Van den Heuij.

Veel van de aanbevelingen die in mi van dit jaar werden gedaan tijdens de discussie met lokale ondernemers zijn in het Plan van Aanpak overgenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *