Veel haltes weg op route van lijn 455

De halte Zijdeweg mag blijven, blijkt uit de vervoersplannen van de MRDH.

De Vervoersautoriteit van de MRDH wil in Pijnacker-Nootdorp meer dan de helft van het aantal bushaltes van lijn 455 opheffen. Van de veertien haltes in de gemeente zouden er acht moeten verdwijnen. Er komt één nieuwe voor terug, ter compensatie van twee van de geschrapte haltes.

De MRDH wil graag dat lijn 455 ook in Pijnacker-Nootdorp het karakter van een R-netlijn krijgt; een busverbinding met minder haltes en daardoor een kortere reistijd voor doorgaande reizigers tussen Delft, Pijnacker en Zoetermeer.

De haltes die uit de dienstregeling worden gehaald, trekken maar heel weinig instappers, blijkt uit tellingen die zijn gedaan aan de hand van de OV-chipkaart. Slechts één procent van de instappers op lijn 455 maakt van deze haltes gebruik.

Halte Rijskade blijft

De halte Raadhuisplein is een van de drukste op de route.

Tussen Delfgauw en Pijnacker wil de Vervoersautoriteit de haltes Van Vuren, BV Mol en Nootdorpseweg opheffen. De halte Rijskade blijft wel, ook al maken ook daar weinig reizigers gebruik van. In het centrum blijven de haltes Raadhuisplein en station Pijnacker-Centrum gehandhaafd. Dat zijn de drukste haltes in de hele route.

Even verderop op de route verdwijnen volgens het plan de haltes Klein Vlieland en Mophuis. Daarvoor komt tussen beide stopplaatsen de nieuwe halte Vlielandseweg in de plaats. Tussen Pijnacker en Zoetermeer worden vervolgens de haltes Molenlaan, Burg en Meersma geschrapt. Op dit deel van de route blijft dan alleen de halte Zijdeweg in gebruik, om het naastgelegen bedrijventerrein te kunnen bedienen.

Fietsvoorzieningen

Het laten vervallen van de bushaltes staat in het concept van de vervoersplannen van de MRDH voor 2021 en later. Het college van B & W van Pijnacker-Nootdorp heeft begrip voor het opheffen van bijna alle haltes, maar in een concept zienswijze op de vervoersplannen wijzen B & W wel op de grotere afstanden tussen de haltes. Dat moet dan worden gecompenseerd door de fiets als voor- en natransport, vindt het college. Over de kwaliteit van de fietsvoorzieningen bij de haltes moet daarom een gesprek met de Vervoersautoriteit op gang komen.

Het college wil wel dat de bushalte Meersma op de Katwijkerlaan blijft bestaan. Die staat op 100 meter afstand van het saunabedrijf Centre du Lac. Hoewel volgens de tellingen ook deze halte maar weinig wordt gebruikt, is deze volgens B & W toch belangrijk voor de bezoekers van het saunacentrum.

E-lijn

In de concept-zienswijze, die binnenkort moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad, wordt er opnieuw op aangedrongen dat de frequentie van de E-lijn richting Den Haag wordt verhoogd. Richting Rotterdam gaan al meer metrotreinen rijden door de keervoorziening die momenteel wordt aangelegd bij Pijnacker-Zuid. Maar het aantal reizigers richting Den Haag groeit ook steeds verder, dus in die richting zou de frequentie ook omhoog moeten, aldus de concept-zienswijze.

Op dit kaartje is te zien welke haltes de MRDH wil schrappen. Er komt dan één nieuwe halte bij: Vlielandseweg.
Halte Meersma mag niet weg, vindt het college van B & W. Die is belangrijk voor bezoekers van het saunabedrijf Centre du Lac, bij de vlaggen links op de foto.
Halte BV Mol
Halte Mophuis
Halte Klein Vlieland
Halte Nootdorpseweg
  1. Gaat dit niet over bus 455? En daarnaast: weet iemand waarom ze deze bus niet via Pijnacker Zuid en de N470 laten rijden? Volgens mij krijgt de bus dan én meer reizigers (mensen vanuit Tolhek en Keijzershof gaan niet overstappen vanuit metro E) én is deze sneller tussen Zoetermeer en Delft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *