Inspirerende ideeën voor de circulaire stad

Pijnacker-Nootdorp en buurgemeente Lansingerland kunnen in de komende jaren allerlei oplossingen vinden om te komen tot een duurzame en circulaire stad. Op het gebied van energie, water en de productie van voeding zijn allerlei innovatieve en slimme ideeën mogelijk die bijdragen aan duurzaamheid en sociale cohesie. Dat is de conclusie van vijf studenten van Hogeschool Inholland, die in opdracht van Greenport West-Holland een Inspiratiegids hebben samengesteld.

De studenten volgen de opleiding  Landscape & Environment Management en Dier- en veehouderij aan de Hogeschool. Ze voerden hun onderzoek uit in het kader van het project Green Juniors, een keuzeonderdeel in het laatste jaar van hun opleiding.

In het document met de titel ‘De circulaire stad komt tot bloei in Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland’ beschrijven de studenten oplossingen en innovaties op sociaal gebied en rond thema’s als wonen en werken, water, tuinbouw en voeding en energie. Ook komen ze met ideeën over hoe de schaarse ruimte in de regio kan worden gebruikt voor zowel woningbouw als glastuinbouw.

Deeleconomie

De studenten beschrijven in hun inspiratiegids verschillende manieren waarop inwoners van de gemeenten en ondernemers kunnen samenwerken. Een voorbeeld is deeleconomie, waarin materialen, diensten, faciliteiten, kennis en vaardigheden met elkaar kunnen worden gedeeld. Ook lanceren ze het idee dat burgers hun tuingrond beschikbaar stellen aan lokale tuinders. In ruil daarvoor ontvangen ze een vergoeding, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel. Dat kan ook andersom: bewoners die een deel van de kassen van tuinders kunnen gebruiken voor hun eigen voedselproductie.

Damiën Oosterom, een van de studenten die deelnamen aan het project: “Het concept circulaire stad gaat over het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen. Alles wat geproduceerd wordt, is dan idealiter de grondstof voor de volgende partij. Als je de productie van voedsel zoveel mogelijk lokaal kunt houden, dan bespaar je veel aan transport en daardoor energie.”

Vertical farming

Vertical farming hoeft niet per se in een glastuinbouwgebied.

In de inspiratiegids zijn daar veel voorbeelden van te vinden, zoals het gericht telen van gewassen voor de lokale markt. Zo kan een glastuinder samenwerken met een restauranteigenaar en producten specifiek voor dat restaurant produceren. Ook wordt vertical farming als voorbeeld genoemd: het verbouwen van gewassen in stadsgebouwen. De ruimte wordt zo ingedeeld dat meerdere etages boven elkaar gebruikt kunnen worden voor het telen van gewassen. Dat hoeft niet per se in een glastuinbouwgebied: het kan ook op een bedrijventerrein of aan de rand van een woonwijk.

Misschien wel het meest inspirerende idee uit de gids is het idee van de studenten om op de Dwarskade in Nootdorp een totaalconcept van de circulaire samenleving te ontwikkelen. Daar zou volgens de studenten een volledig zelfvoorzienende wijk kunnen verrijzen, waarbij voedsel volledig in de wijk kan worden geproduceerd. Bij de bouw van die nieuwe wijk zou ook gekeken kunnen worden naar innovaties op het gebied van bouwmaterialen voor de woningen, die voor een belangrijk deel zouden kunnen bestaan uit gedroogde paprikastengels.

Breder opgezet

Rosa Zweepe legt uit dat de glastuinbouw in het onderzoek een grote rol heeft gespeeld, omdat de opdrachtgever immers het vraagstuk van glastuinbouw en woningbouw had voorgelegd. “Maar we hebben het dus breder opgezet en geprobeerd om in de circulaire stad zoals we die beschrijven veel meer het geheel te betrekken.”

De onderzoeksgroep heeft vanaf september maandenlang aan het project gewerkt. Vorige week was het klaar: toen kon de inspiratiegids worden gepresenteerd. Rosa: “Het was een erg leuk project. Ik had van tevoren eigenlijk geen idee wat ik er van moest verwachten. Maar er is wel iets moois uitgekomen.” Haar collega-student Sancia Vergunst is het daar zeker mee eens. “Zoiets als dit hadden we nog nooit eerder zo gedaan. Het heeft onze creativiteit wel een enorme boost gegeven.”

Damiën: “Naarmate het steeds meer vorm kreeg, beseften we dat het ook een handvat kan bieden voor andere gemeenten. Daarom hebben we het ook opgestuurd naar andere Greenports. We zouden het natuurlijk wel leuk vinden als het breder zou worden opgepakt.”

De Inspiratiegids is hier te bekijken.

Rosa (links), Damiën en Sancia vertellen via Teams over hun project.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *