Veel klachten over te hard rijden in Dorpsstraat

Er wordt veel harder dan 15 km per uur gereden in de Dorpsstraat, klagen bewoners en winkeliers.

Veel bewoners, ondernemers, fietsers en wandelaars voelen zich onveilig in de Dorpsstraat in Nootdorp, omdat automobilisten en ander gemotoriseerd verkeer te hard rijden in de straat. De Dorpsstraat is een woonerf waar maximaal 15 km per uur mag worden gereden, maar veel auto’s scheuren met een veel hogere snelheid over de smalle weg.

Marvin Bal van Eerlijk Alternatief zegt dat zijn raadsfractie hierover een dossier met klachten heeft ontvangen. In schriftelijke vragen aan het college van B & W schrijft Bal dat verschillende bewoners en ondernemers in de afgelopen jaren meerdere keren geklaagd hebben bij de gemeente, maar ze voelen zich niet gehoord en vinden dat ze afgewimpeld worden.

Geen excessen

De gemeente heeft na klachten over te hard rijden een snelheidsonderzoek laten uitvoeren, maar uit mails met de verkeerskundige zou blijken dat er geen excessen zijn waargenomen. Bal wil weten op welke manier het snelheidsonderzoek heeft plaatsgevonden en wat daar precies de uitkomsten van waren. Hij wil ook weten of het college bereid is om op korte termijn door het plaatsen van bloembakken en andere vertragende maatregelen harder rijden dan toegestaan in de straat tegen te gaan.

Eerlijk Alternatief vraagt zich af of van de straat een veilig wandel- en fietsgebied kan worden gemaakt door alleen bestemmingsverkeer toe te staan. Dat zou wellicht een lange termijnoplossing kunnen zijn, omdat de straat volgens Bal nu wordt gebruikt als een ‘makkelijke en snelle doorgaande weg’.

De verkeerssituatie in de Dorpsstraat baart al jaren zorgen. Al eerder werd in de gemeenteraad gesproken over de straat, vooral omdat er veel klachten waren over de foutparkeren. Enkele jaren geleden stelde D66 daar al schriftelijke vragen over.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.