Veel knelpunten bij de binnensport

De Jan Janssenhal is aan het eind van zijn levensduur, zeggen de onderzoekers.

Er is heel wat nodig om de binnensportaccommodaties in Pijnacker-Nootdorp weer voor een aantal jaren op orde te krijgen. Er moeten meerdere knelpunten worden opgelost. Die knelpunten zijn helder op een rijtje gezet door een onderzoek dat in opdracht van de gemeente is uitgevoerd door de externe adviesgroep Synarchis. Dat bureau heeft nauwgezet de huidige en toekomstige problemen in kaart gebracht. Daarbij gaat het zowel om de kwantitatieve knelpunten (is de capaciteit van de accommodaties voldoende?) als om de kwaliteit van de sportzalen en -hallen in de gemeente.

Voor het onderzoek is gekeken naar het huidige gebruik van de twee gymzalen, drie sportzalen en zeven sporthallen waar Pijnacker-Nootdorp momenteel over beschikt. Ook is onderzocht wat de toekomstige behoefte is voor het onderwijs en de sportverenigingen. Verder is de functionaliteit en de kwalitatieve staat van de sportaccommodaties in kaart gebracht. 

Capaciteitsgebrek

Uit de rapportage van het bureau blijkt dat er behoorlijk wat kwantitatieve knelpunten zijn. Zo is er een toekomstig capaciteitsgebrek door het groeiend aantal klokuren aan bewegingsonderwijs dat in Pijnacker-Nootdorp nodig is. Ook is de capaciteit voor de sportverenigingen onvoldoende. Zo heeft Hockeyclub Pijnacker een groot capaciteitsgebrek door de ontwikkeling van het zaalhockey in de winter. Ook de volleybal- en gymnastiekverenigingen kampen met te weinig trainingsmogelijkheden

De toename van het aantal inwoners van Pijnacker-Nootdorp draagt bij aan een vergroting van de knelpunten. De druk op de binnensportaccommodaties neemt hierdoor verder toe.

Kwaliteit

Ook de kwaliteit van de sportzalen en sporthallen laat hier en daar te wensen over. In het rapport van het onderzoeksbureau wordt vooral aandacht besteed aan de Jan Janssenhal in Nootdorp, die volgens de onderzoekers aan het eind van zijn levensduur is. Zeker als de vestiging van de VMBO-school in Nootdorp in de komende jaren zou doorgaan, zou vervanging van de huidige sportzaal door een volwaardige sporthal de beste oplossing zijn, menen de onderzoekers. Voor de gymnastiekverenigingen zou de bouw van een volwaardige gymnastiek-/turnhal de ultieme oplossing zijn, maar een speciaal turndeel bij een eventuele nieuwe sporthal zou ook kunnen.

Synarchis heeft in het onderzoeksrapport een indicatie opgenomen van de investeringen die gemoeid zijn met de verschillende varianten van binnensportaccommodaties waar de gemeente voor zou kunnen kiezen. Zo kost een nieuwe sportzaal zo’n 2,4 miljoen euro en een nieuwe sporthal (als vervanging van de Jan Jansenhal) 4,4 miljoen euro. Zou aan die sporthal ook een turnhal worden toegevoegd, dan komt de investering uit op ruim 6,5 miljoen euro.

Lees ook: Gemeenteraad legt zich nog niet vast

Het onderwijs heeft in de komende jaren te maken met een toenemend aantal klokuren voor het bewegingsonderwijs.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *