‘Veel te vaag, inwoners willen zekerheid’

De lokale partijen Gemeentebelangen, Eerlijk Alternatief en Trots waren donderdagavond niet te vermurwen: er moet eerst meer helderheid komen over de kosten voor de inwoners voor ze instemmen met de plannen van Pijnacker-Nootdorp om uiterlijk in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. Omdat een wijzigingsvoorstel dat ze samen hadden ingediend geen meerderheid kreeg in de raad, stemden ze tegen het Energietransitieplan.

De drie fracties wilden met dat amendement het college dwingen om eerst meer duidelijkheid te geven over de kosten per aansluiting bij de pilot in Klapwijk en ook over de kosten die gemoeid zijn met de aanpassing van de woningen zelf. Verder willen ze meer weten over de kosten voor de gemeente op de korte en de langere termijn.

Als dit amendement zou zijn aangenomen, dan zou de consequentie zijn geweest dat het Energietransitieplan voor dit moment van tafel zou zijn. Dat kwam hen op flinke kritiek te staan van de andere partijen in de raad. Een destructief amendement, noemde het CDA het. “U haalt het hele plan onderuit en stelt er iets anders voor in de plaats”, vond Edward de Lanoy. Ook Bart van Straten (VVD), Barend van de Kraats (D66) en Jan Nederveen (PPN) voelden niets voor uitstel, omdat dat vertraging zou opleveren.

Beter milieu

Bernard Minderhoud (GB) en Ben Glaser (EA) ontkenden uit te zijn op vertraging en benadrukten ook dat ze niet tegen duurzame energie zijn. Minderhoud tijdens de discussie in de raad: “Wij willen ook een beter milieu voor onze kinderen en kleinkinderen. Maar we willen meer draagvlak. Als ik rondvraag in Klapwijk, dan is het voor inwoners het belangrijkste wat het ze gaat kosten.” En Glaser: “We willen helemaal niet vertragen. Wij willen ook CO2-vermindering, maar er zijn nog zoveel ontwikkelingen en we willen eerst de kosten voor de bewoners helder hebben.”

Harald van Zielst (Trots) sloot zich daarbij aan. “Wij zijn geen tegenstander van de te halen doelen in 2050. Maar voor ons is de belangrijkste vraag: wat gaat het kosten en willen of kunnen de inwoners het wel betalen?” Van Zielst noemde de plannen ‘idealistische waanbeelden die het realisme voorbij streven’.

Meer zekerheid

Bernard Minderhoud

Bernard Minderhoud was in de afgelopen weken in de discussies in de raad degene die telkens opnieuw, vooral via interrupties, het standpunt van de drie fracties naar voren bracht: “We willen meer zekerheid voor de inwoners.” Dat herhaalt hij nog steeds, een dag na het besluit van de meerderheid van de raad om tóch met het Energietransitieplan in te stemmen.

“Ik vind het heel jammer dat het plan is aangenomen. Er wordt gezegd: vertragen, langer aan het gas, maar dat is onzin. Wij vinden aardwarmte en zonnepanelen ook een goed idee. Maar het probleem is: nu gaat het college aan de slag met de plannen per wijk en de raad heeft uitgesproken: dit gaan we zo doen, dus het is niet meer vrijblijvend. Er zijn nu wel degelijk keuzes gemaakt, maar we weten nog niet wat de impact daarvan is.”

Minderhoud wijst op Purmerend, een gemeente van ongeveer dezelfde omvang als Pijnacker-Nootdorp, die al geruime tijd bezig is met een project om de woningen aardgasvrij te krijgen. “Ze hebben daar uitgerekend dat het voor aanpassingen aan de woningen 14.000 euro per huis kost en nog eens 19.000 euro per woning voor de aansluiting op het warmtenet. En dan moet je die woningen ook nog isoleren, want anders verdien je die kosten niet eens terug.”

Bonnetje

De fractievoorzitter van Gemeentebelangen vindt dat de fracties die het voorstel wél hebben gesteund hun ogen daarvoor sluiten. “We kunnen wel zeggen: we moeten, we moeten, we moeten, maar we kunnen de inwoners toch niet dwingen om geld te gaan lenen? En iemand moet die rekening betalen. Niemand weet wie dat bonnetje gaat oppakken.”

Zo ver als zijn collega van Trots gaat Minderhoud niet: hij noemt de plannen geen waandenkbeelden. Maar hij had wel gewild dat er eerst veel meer onderzocht zou worden voor het Energietransitieplan zou worden vastgesteld. Niet alleen de kosten voor de inwoners baren hem zorgen, maar ook het geld dat de gemeente zelf zal moeten bijpassen. “Alles wordt uit eigen middelen betaald, we vreten onze eigen spaarpotten leeg. Het staat nu al vast dat we voor de uitvoering veel meer mensen nodig hebben dan door het Rijk zal worden vergoed. En dan krijgen we in de komende jaren ook nog 6 miljoen euro minder van de rijksoverheid. Nou, dan weet je wel wat er gaat gebeuren.”

3 reacties op “‘Veel te vaag, inwoners willen zekerheid’”
  1. Heel verstandig van die drie partijen. Eerst moeten de kosten duidelijk zijn en die zullen niet mis zijn. Wij wonen in een woning die gebouwd is in 1975/76. Vorig jaar heb ik mijn gewone dubbel glas bijna overal laten vervangen door HR++ glas en ik heb spouwmuurisolatie aan laten brengen. Dat heeft alles bij elkaar ongeveer 8000 euro gekost en ik merk bijna geen verschil in mijn gasverbruik. De woningen uit die jaren krijg je bijna niet geschikt voor een warmtepompinstallatie. Het is een illusie om te denken dat heel Nederland binnen 10 jaar van het gas af kan.

    • Wellicht dat Rob Verkade het plan eerst eens kan gaan lezen.

      Woningen die niet geschikt te maken zijn voor collectieve warmte of warmtepomp (laagtemperatuurverwarming) hoeven deze overstap helemaal niet te maken.

      En als je na deze isolatiemaatregelen geen verschil merkt in het gasverbruik is er iets goed mis met je stookgedrag of met je woning. Zou ik maar eens laten nakijken.

  2. Beste Piet, onze woning stamt uit de jaren dat de isolatie nog erg matig was. Met ons stookgedrag is volgens mij niets mis. Van 22:30 tot 7:30 uur is de ingestelde ruimte temperatuur 16 graden. Vanaf 7:30 tot 18:00 uur 19,5 graden en dan vanaf die tijd tot 22:30 uur 20 graden. In de kamers die we niet gebruiken staan de radiatoren uit. Na het aanbrengen van spouwmuurisolatie en het plaatsen van HR++ glas verwacht je een flinke daling van het gasverbruik, maar dat valt gewoon tegen. Op jaarbasis ongeveer 100 kubieke meter. Misschien hadden we het geld beter in vloerisolatie kunnen investeren. Die 8000 euro die wij geïnvesteerd hebben gaan we dus echt niet in tien jaar terugverdienen zoals vaak verondersteld wordt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *