Veel water gebruiken? Dan extra heffing betalen

De Algemene Waterschapspartij in het Hoogheemraadschap Delfland is er voorstander van om de reinigingsheffing afhankelijk te maken van de hoeveelheid water die inwoners gebruiken. Voor huishoudens met een gemiddeld waterverbruik heeft dat geen gevolgen, maar mensen die water verspillen betalen meer en kunnen daardoor worden gestimuleerd om hun gedrag aan te passen, denkt de partij.

Hans Middendorp van de AWP wijst erop dat er in de toekomst een tekort aan drinkwater dreigt te ontstaan. Er is dus alle reden om zuinig met drinkwater om te gaan. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de tuin niet meer met een slang op de kraan wordt gesproeid, maar vanuit een regenton. Korter douchen, ook al aan te bevelen vanwege de hoge energiekosten, draagt eveneens bij aan minder verspilling van drinkwater.

De Waterschapspartij denkt aan een extra reinigingsheffing van twee euro per kubieke meter water voor verbruik dat hoger is dan dat van een gemiddeld huishouden. Een gezin van twee of meer personen betaalt nu zo’n 270 euro zuiveringsheffing aan het waterschap Delfland. Zo’n huishouden verbruikt ongeveer 120 tot 140 kuub per jaar. Een gezin dat bijvoorbeeld 20 kuub meer gebruikt dan gemiddeld zou dan 40 euro zuiveringsheffing extra moeten betalen. Maar een huishouden dat juist 20 kuub minder water gebruikt dan gemiddeld is dan ook 40 euro per jaar goedkoper uit.

Zwembadje

De Algemene Waterschapspartij vindt zo’n systeem ook eerlijker voor kleine gezinnen, die nu evenveel zuiveringsheffing moeten betalen als grote huishoudens. Maar vooral de besparing op drinkwater vindt de partij van groot belang. Middeldorp merkt op de website Waterforum op: “Als het opzetten van een zwembadje van 30 kuub rond de 150 euro kost, doe je dat maar één keer per jaar!”

Het pleidooi voor een koppeling tussen de zuiveringsheffing en het drinkwatergebruik is al eerder bepleit. Ook Water Natuurlijk, een andere politieke waterschapspartij, had zo’n systeem al eens voorgesteld. En in november 2020 nam de Tweede Kamer een motie aan waarin werd gevraagd om een evenredige zuiveringsheffing op basis van drinkwatergebruik. Daar is tot nu toe niets mee gedaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.