Verkenner gooit bijltje erbij neer

Verkenner Hans de Jong: Miskenning van mijn capaciteiten.

De informatiefase in Pijnacker-Nootdorp om te komen tot een nieuw raadsbreed akkoord en de vorming van het college van B & W is al geklapt voor deze is begonnen. Verkenner en beoogd informateur Hans de Jong heeft zijn opdracht teruggegeven, omdat de meerderheid van de fractievoorzitters weigerde om hem een financiële tegemoetkoming te geven voor zijn werk.

De Jong vroeg naar eigen zeggen geen extreem bedrag voor zijn diensten, lang niet het bedrag dat hij als consultant normaal gesproken in rekening brengt. Uiteindelijk is na veel discussie in het presidium van de gemeenteraad alsnog ingestemd met de vergoeding, maar het vertrouwen was toen al dusdanig geschaad dat De Jong geen basis meer ziet om zijn werk te doen.

In een brief aan de gemeenteraad laat hij blijken de discussie over zijn declaratie te ervaren als een ‘grove miskenning van mijn capaciteiten’, en dat ‘kwetst hem als persoon’, schrijft De Jong.

Raadsbreed akkoord

In de afgelopen weken voerde Hans de Jong in opdracht van de gemeenteraad vertrouwelijke gesprekken met de verschillende fracties om te polsen of er opnieuw een raadsbreed akkoord zou kunnen worden gesloten. In het verslag van zijn verkenningsfase, dat maandagavond zal worden besproken in een extra vergadering van de gemeenteraad, liet hij blijken dat hij de indruk heeft dat daar voldoende draagvlak voor is.

In dat verslag gaf hij ook aan dat er nog wel nodig is om straks te kunnen komen tot een stabiel college van B & W. In de gesprekken is gebleken dat er nog behoorlijk wat oud zeer bij verschillende fracties is rond het aftreden van wethouder Hanneke van de Gevel in 2020. “Het lijkt erop dat er problemen niet zijn opgelost en dat er nog steeds open einden zijn. De informateur moet hier nog mee aan het werk in het vervolg van het proces”, aldus De Jong in zijn rapportage over de verkenning.

Structuren

“Er was dus echt nog wel wat te doen”, zegt Hans de Jong in een toelichting op zijn brief. “En sommige dingen kun je niet oplossen door er alleen maar over te praten: je moet ook structuren aanbrengen om te voorkomen dat zoiets als in 2020 opnieuw gebeurt. Daar wilde ik graag een bijdrage aan leveren, en dat kost gewoon tijd. Ook wilde ik graag een aantal dingen zoveel mogelijk in de openbaarheid doen zodat iedereen mee kan kijken. Ook dat hoort volgens mij bij zo’n proces.”

Het begeleiden van dat proces gaat dus verder dan een paar simpele gesprekken. Dat was dus ook de reden dat De Jong om een redelijke vergoeding vroeg voor zijn werk. “Dat is in andere gemeenten heel gebruikelijk. Ik weet dat er gemeenten zijn waar wel 175 euro per uur voor zoiets wordt betaald. Zo’n bedrag vroeg ik absoluut niet, want ik zag mijn werk ook als een bijdrage aan de gemeenschap van Pijnacker-Nootdorp.”

Grote twijfels

Uit de eerste gesprekken had de verkenner de indruk dat er in Pijnacker-Nootdorp de bereidheid was om dingen anders te gaan doen, maar inmiddels heeft hij daar grote twijfels over. “Het zou me niet verbazen als de meerderheid die veranderingen helemaal niet wil. Sterker nog: ik vraag me af of dat gedoe over die declaratie wel de werkelijke reden is. Misschien hebben sommige partijen onderling al lang uitgemaakt wie er straks in het college moet komen te zitten.”

De gemeenteraad vergadert zoals gezegd maandagavond over het verslag van de verkenner. Het feit dat diezelfde verkenner inmiddels is opgestapt en ook vanavond niet bij de vergadering aanwezig zal zijn, zal zonder twijfel ook aan de orde komen. Ook zijn brief zal wel op de agenda komen, hoewel er al van vóór het weekend binnen de lokale politiek een discussie heeft gewoed of die brief überhaupt wel in de openbaarheid mocht komen. Maandagmiddag is de brief alsnog toegevoegd aan de ingekomen stukken, volgens bronnen pas nadat de Jong had gezegd dat hij de brief dan zelf wel in de openbaarheid zou brengen.

Eén conclusie kun je door de perikelen wel veilig trekken: een breed raadsakkoord voor de nieuwe raadsperiode is van de baan, óf er moeten nog een paar wonderen gebeuren binnen de politiek in Pijnacker-Nootdorp.

Lees ook: Fracties bijeen over opstappen verkenner

Een reactie op “Verkenner gooit bijltje erbij neer”
  1. Een CDA-politicus die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, nog lekker bijbeunt met een adviesbureau, zegt zich in de te zetten voor de gemeenschap, maar wil lekker geld vangen voor een eretaak.

    Ik geloof niet dat we in financiële zin medelijden met de beste man moeten hebben.

    En dan ook nog op de teentjes getrapt omdat hij zichzelf zo’n zwaargewicht vindt.

    Om alles in perspectief te plaatsen; Ondertussen kan de gemeente mensen die in energiearmoede leven niet vinden en zijn er tientallen tot honderden schrijnende gevallen van mensen die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.

    Dit soort over het paard getilde politici zijn we liever kwijt dan rijk. Eerlijk Alternatief heeft zich aardig verkeken op deze koopman en dominee. Wat volgt?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.