Vijf vragen en antwoorden over het Hart van Nootdorp

De locaties in het Hart van Nootdorp waar het om gaat. A-B: de huidige jan Janssenhal, C: de Klauterbeer, F: oude brandweerkazerne, C-E: kindcentrum De Regenboog.

Wat zijn de plannen voor het centrum van Nootdorp? Wat moet er allemaal gaan gebeuren en waarom lopen de bewoners van het gebied zo te hoop tegen de Nota van Uitgangspunten die het college van B & W heeft opgesteld? Vijf vragen en antwoorden.

Waar gaat het precies om in het Hart van Nootdorp?

In het centrum van het dorp zijn verschillende problemen die moeten worden aangepakt. Zo is het Kindcentrum De Regenboog, met name het oude schoolgebouw aan de Koningin Julianastraat, aan vervanging toe en ook zijn er meer lokalen nodig. De gemeente wil in een nieuw gebouw de basisschool en de kinderopvang combineren tot een Integraal Kindcentrum. Even verderop, bij het complex van voetbalvereniging RKDEO, ligt de oude Jan Janssenhal, die er al jaren slecht aan toe is. De gemeenteraad besloot in januari dat de hal niet meer wordt opgeknapt, maar wordt vervangen door nieuwbouw.

Verder is er in Pijnacker-Nootdorp grote behoefte aan woningen, vooral voor starters op de woningmarkt en voor ouderen. Ook ligt er een wens voor woonruimte voor speciale doelgroepen. De stichting Woning op Maat zou in het centrum van Nootdorp graag een kleinschalig woongebouw met 12 tot 14 appartementen willen voor mensen met een geestelijke beperking.

Al die nieuwe gebouwen, kan dat allemaal in dat compacte gebied vlak bij het winkelcentrum en de bestaande bebouwing in Nootdorp?

De zogenaamde brandweerlocatie aan de Julianalaan.

Volgens de gemeente kunnen al die wensen prima worden gecombineerd. Sporthal en IKC kunnen worden gebouwd op de plek van de oude brandweerkazerne aan de Julianastraat en de daarnaast gelegen kinderopvang van De Klauterbeer. Daar is dan volgens de eerste berekeningen ruimte voor zo’n 90 appartementen. De nieuwbouw op die plek wordt dan drie tot vijf bouwlagen hoog, en dat sluit mooi aan op de hoogte van het Mercatogebouw op de Markt.

De gemeente ziet veel voordelen in die gemengde bebouwing, maar er zijn ook knelpunten, zoals de ruimte die nodig is voor parkeren en de verkeersafwikkeling. Ook moet goed gekeken worden naar het inpassen van wat de gemeente noemt ‘een robuuste groen en waterstructuur’.

De bewoners reageren voorlopig nog niet erg positief op de plannen. Wat zijn hun bezwaren?

Hoewel alle plannen nog in de fase van voorbereiding zijn, heeft de gemeente toch geprobeerd de bewoners van het centrumgebied van Nootdorp te informeren en bij de plannen te betrekken. Op het gemeentekantoor voelt men niets voor weer zulke grote protesten als enkele jaren geleden, toen er plannen waren om op de brandweerlocatie een nieuwe VMBO-school te bouwen. Daarom is een enquête gehouden onder de bewoners, is er een speciale website en worden er inloopavonden gehouden.

Toch is er alweer onrust onder de bewoners. Zij zien de bui al hangen met de plannen voor in hun ogen veel te grootscheepse bebouwing op de brandweerlocatie. Bewoners van het Mercatogebouw op de Markt zien hun uitzicht verdwijnen, en ze zijn ook bang voor parkeerproblemen en verkeersoverlast. Ze pleiten ervoor om de nieuwbouw op die plek minder groot en hoog te maken. Dat zou kunnen als de nieuwe sporthal niet met het IKC en de appartementen wordt gecombineerd, maar wordt teruggebouwd op de plek waar nu al de Jan Janssenhal staat. Dat is ook precies waar een grote groep bewoners op aandringt in een petitie die donderdagavond aan de gemeenteraad werd aangeboden.

Is het mogelijk om die nieuwe sporthal te bouwen op de plek waar nu de verouderde Jan Janssenhal staat? Dat zou toch een mooie oplossing zijn voor de ruimtelijke problemen?

Een nieuwe sporthal op de plek van de huidige Jan Janssenhal past echt niet, zegt wethouder Hennevanger.

De gemeente heeft dat lange tijd als optie achter de hand gehouden, maar volgens wethouder Peter Hennevanger is steeds meer duidelijk geworden dat dat niet kan. Om te beginnen kost het slopen en nieuw bouwen van de sporthal flink wat tijd; je bent zo twee jaar verder. In de tussentijd moeten de gebruikers van de huidige hal wel ergens terecht kunnen. Ook het bewegingsonderwijs maakt intensief gebruik van de Jan Janssenhal. Een tijdelijke ballonhal is geen oplossing; daar kun je niet in volleyballen en ook voor het bewegingsonderwijs is zo’n blaashal niet geschikt.

Een nieuwe sporthal met de omvang die de gemeente voor ogen heeft past ook niet op de locatie van de oude sportzaal, zegt het college. De afstand tot de sportvelden en de hal van RKDEO wordt dan veel te klein. Ook is er dan geen plek meer voor de buitenruimte, een fietsenstalling, een plek om buiten te zitten enzovoort. Voor de ruimtelijke beleving, ook bezien vanuit de omliggende woningen, wordt het veel te massaal.

De gemeenteraad wil dat de wethouder de technische belemmeringen nog eens goed uitlegt, maar voorlopig lijkt het er niet op dat wethouder Hennevanger tot een andere conclusie zal komen. Het college houdt daarom vast aan de integrale nieuwbouw op de brandweerkazerne.

Hoe gaat het nu verder?

Het proces rond de ontwikkelingen in het Hart van Nootdorp is eigenlijk nog maar net begonnen. Volgens de planning zou de gemeenteraad eind deze maand de zogenaamde Nota van Uitgangspunten moeten vaststellen, en die wordt vervolgens door het college van B & W en de betrokken ambtenaren uitgewerkt tot een Gebiedsvisie en een nieuw bestemmingsplan. Pas in 2021 kunnen de bouwvakkers dan aan het werk om het IKC, de sporthal en de woonappartementen te realiseren.

De kans is groot dat de gemeenteraad volgende week donderdag zal besluiten dat er meer tijd nodig is voor een besluit kan worden genomen over de Nota van Uitgangspunten. De raad wil informatie over de (on)mogelijkheid om de nieuwe Jan Janssenhal op de huidige plek te bouwen. Als de wethouder volgende week de raad op dat punt niet weet te overtuigen, dan zou het besluit zomaar met een maand of nog langer kunnen worden uitgesteld.

Intussen moet de gemeente verder met de verontruste bewoners in gesprek. Die krijgen gedurende het gehele traject nog allerlei mogelijkheden voor inspraak, het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften, maar iedereen realiseert zich wel dat het beter is om in een vroeg stadium de bewoners mee te krijgen. Ook al speelt hierin wel een rol dat er tegengestelde belangen zijn en dat het nooit zal lukken om het iedereen naar de zin te maken.

Veel bewoners van het centrum van Nootdorp waren donderdag bij de oordeelvormende vergadering van de gemeenteraad om hun zorgen kenbaar te maken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *