Vogelwacht bezorgd over strook weiland

De Vogelwacht Delft e.o. maakt zich zorgen over een strook weiland bij de Vrederustlaan in de Noordpolder. Het stuk grond heeft de bestemming ‘agrarisch met landschap- en natuurwaarden’, maar toch is de natuurorganisatie bang dat er in de toekomst nieuwe kassen worden gebouwd. Het weiland is onderdeel van het ecologische geheel rond het krekengebied. Het herbergt 29 broedvogelsoorten en is een belangrijk foerageergebied, aldus de Vogelwacht.

Onlangs had ook de natuurorganisatie Natuurlijk Delfland zorgen geuit over de bestemming van het stuk weiland. Dat komt omdat de grond valt in het bestemmingsplan ‘Duurzame glastuinbouwgebieden’, een keuze die enkele jaren geleden door de gemeente is gemaakt omdat daarmee een probleem met waterberging opgelost kon worden.

De gemeente had naar aanleiding van de vragen van Natuurlijk Delfland gemeld dat de bestemming van de grond agrarisch blijft en dat er dus geen sprake is dat daar in de toekomst nieuwe kassen gebouwd zouden worden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *