Vragen over fraude met bijstand

Zwart werken ie een van de vormen van bijstandsfraude.

Hanneke van de Gevel van de fractie van Eerlijk Alternatief in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp wil van het college van B & W weten wat precies de gang van zaken is als er bijstandsfraude wordt vermoed. Ook wil ze weten of er onderscheid wordt gemaakt en of de ene groep fraudeurs anders wordt behandeld dan een andere. Ze vraagt verder hoe vaak bijstandsfraude wordt ontdekt.

Eerlijk Alternatief stelt de vragen naar aanleiding van opmerkingen van de onlangs afgetreden wethouder Bernard Minderhoud. Die had vorige week op het nieuwsplatform Telstar Online bevestigd dat verschil van inzicht binnen het college over de aanpak van een geval van bijstandsfraude voor hem was de aanleiding om op te stappen. Minderhoud stelde dat wat hem betreft voor iedereen dezelfde procedure zou moeten gelden: eerst onderzoek doen en daarna pas een gesprek aangaan.

Minderhoud zei in zijn reactie ook dat bijstandsfraude ook in Pijnacker-Nootdorp veel voorkomt, en dat slechts een deel van de fraudeurs wordt ontdekt. Eerlijk Alternatief wil weten of dit klopt. Ook vraagt Hanneke van de Gevel of het college van B & W enig idee heeft hoeveel er niet ontdekt wordt of wat men niet hard kan maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *