Waar moet er openbare wifi komen?

Is er wel of geen behoefte aan wifi in de openbare ruimte? En waar dan?

De gemeente Pijnacker-Nootdorp onderzoekt momenteel of inwoners behoefte hebben aan wifi op openbare plaatsen in de verschillende dorpen. Via een peiling op de Facebookpagina van de gemeente wordt gepeild of er belangstelling voor is, en ook wat dan handige plekken zouden zijn.

De peiling staat sinds dinsdag online. Heel veel mensen hebben er nog niet gestemd, maar tot nu toe is het aantal vóórstemmers wel in de meerderheid.

De peiling vloeit voort uit een motie die enkele maanden geleden in de gemeenteraad werd aangenomen. In die motie, ingediend door de fracties van Gemeentebelangen, CDA, Eerlijk Alternatief en CU-SGP, werd het college opgeroepen om Europese subsidie aan te vragen in het kader van het WIFI4EU-project, dat bedoeld is om gratis wifi voor iedereen in Europa mogelijk te maken. Ook werd het college opgedragen om de meest geschikte locaties in kaart te brengen.

Het college heeft toegezegd om in februari een concreet voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *