Waarschuwing Dobbeplas blijft nog

De Dobbeplas in Nootdorp heeft nog steeds last van blauwalg. De waarschuwing van de Omgevingsdienst Midden-Holland geldt dus nog altijd: als je in het water gaat zwemmen, dan is er kans op huidirritatie en maag- en darmklachten. De hoeveelheid van de bacterie in het water is nog niet zo groot dat er een negatief zwemadvies wordt afgegeven. Een waarschuwing zit nog één niveau onder zo’n negatief zwemadvies.

Hoe de blauwalg in de plas zich in de komende weken zal ontwikkelen is niet te voorspellen. “In het algemeen geldt: hoe warmer en droger en hoe meer voedingsstoffen in het water, des te prettiger het is voor de blauwalg”, aldus een woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Die voedingsstoffen zitten in het water zelf, maar ook poep van ganzen en honden, brood, lokvoer, bladval enzovoort zijn allemaal mest voor de blauwalg.

Het gaat niet om een lokaal probleem. In heet Zuid-Holland is de hoeveelheid blauwalg in der afgelopen weken fors toegenomen. De vroege en langdurige droogte in het voorjaar heeft daarbij vermoedelijk een rol gespeeld.

Maatregelen

Het waterschap heeft in de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om de kans op schadelijke algen in de recreatieplassen te verminderen. In de Dobbeplas heeft Delfland geïnvesteerd in fors meer waternatuur en het afscheiden van het zwemwaterdeel van het naastgelegen krekengebied. Het eerste leidt tot meer concurrentie voor voedingsstoffen, waardoor de blauwalg minder ‘te eten’ heeft en het tweede om het water af te sluiten van het meer voedselrijker water in het krekengebied. Toch zijn dit soort maatregelen nooit een definitieve oplossing van het probleem. Het blijft natuur.

Delfland is momenteel bezig met een pilot in Rijswijk. Samen met Arcadis wordt in een open zwemwater onderzoek gedaan naar het effect van het wegfilteren van fosfaten, een belangrijke voedingsbodem voor blauwalg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *