Wachttijden voor hulp lopen op

Inwoners van Pijnacker-Nootdorp die een beroep doen op de gemeente voor het verkrijgen van een rollator of ander hulpmiddel, voor huishoudelijke hulp of jeugdzorg, moeten langer op ondersteuning wachten dan de bedoeling is. De wachttijden in het sociaal domein lopen op. Het streven is om de wachttijd gemiddeld tussen 10 en 20 dagen te houden, maar dat is nu soms tweeĂ«neenhalve maand. Dat is ‘onwenselijk’, schrijft het college van B & W aan de gemeenteraad.

Dat mensen langer van hulp verstoken blijven heeft verschillende oorzaken. Nu de ergste coronacrisis achter de rug lijkt te zijn neemt het aantal meldingen toe en verder merkt het kernteam dat de problematiek zwaarder en complexer is en dus ook meer tijd kost. Dit is ook merkbaar bij de praktijkondersteuners jeugd in de huisartsenpraktijken. Vanuit de scholen worden kinderen die zorg nodig hebben naar de huisartsen verwezen; deze gevallen komen bij de poj’ers terecht. Daarom wordt ook het schoolmaatschappelijk werk nu meer ingezet, meldt wethouder Marieke van Bijnen aan de raad.

Ook de wachttijden in de gespecialiseerde tweedelijns jeugdzorg lopen op. In de tussentijd bieden de praktijkondersteuners tijdelijk hulp, wat dus extra werk voor deze zorgverleners betekent.

Aanzuigende werking

Bij de maatschappelijke ondersteuning, zoals de zorg voor oudere inwoners, zijn er meer aanmeldingen die ook complexer worden. Verder wordt er door een ander systeem van eigen bijdragen voor het gebruik van Wmo-voorzieningen vaker een beroep gedaan op hulp bij het huishouden en hulpmiddelen. Door een zogenaamd abonnementstarief zijn mensen die van deze hulp gebruik willen maken goedkoper uit dan voorheen en dat heeft een aanzuigende werking. In vergelijking met een jaar eerder is het aantal Wmo-aanvragen vorig jaar met 41 procent toegenomen. Voor dit jaar verwacht het college nog eens een kwart meer mensen die een beroep doen op de Wmo.

Er is nog een ander probleem dat bijdraagt aan het oplopen van de wachttijden: de personele bezetting. Omdat er meer vraag is naar hulp en door uitval van medewerkers is er sprake van druk op de capaciteit. De gemeente probeert wel meer mensen aan te nemen, maar in de huidige arbeidsmarkt is dat niet gemakkelijk.

Voorrang

Om de wachttijden bij de maatschappelijke ondersteuning te beperken heeft de gemeente onlangs drie inhuurkrachten aangetrokken en ook wordt bekeken hoeveel personeel er structureel nodig is voor het zogenaamde Wmo-taakveld. Verder worden aanvragen snel bekeken op spoedeisende gevallen; die worden met voorrang behandeld.

De snel oplopende wachttijden zijn een forse tegenvaller in het sociaal domein. Vorige week had Marieke van Bijnen juist positief nieuws te melden. Uit de besparingsoperatie die de gemeente heeft ingezet om de kosten in de hand te kunnen houden bleek dat door allerlei maatregelen flink geld kan worden bespaard.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *