Wat is er nodig voor de cultuur?

Parochiehuis aan de Oostlaan in Pijnacker.

Het culturele klimaat in Pijnacker-Nootdorp kan wel een boost gebruiken. Uit een vergelijking met andere gemeenten in de regio blijkt dat de gemeente relatief weinig geld besteedt aan cultuur en voorzieningen die daarmee te maken hebben. Omgerekend naar het aantal inwoners besteedde de gemeente in 2018 19 euro per hoofd van de bevolking aan cultuuruitgaven: flink minder dan bijvoorbeeld in Rijswijk en Delft.

In de komende jaren wil de gemeente daarom meer aandacht besteden aan cultuur. In een nieuwe cultuurnota zullen de ambities op dit gebied worden vastgelegd, die kunnen leiden tot een uitgebreider cultuurbeleid.

De gemeente wil de inwoners en het culturele veld betrekken bij het tot stand komen van die cultuurnota. Dat gebeurt onder meer met enkele cultuuravonden. Portefeuillehouder burgemeester Ravestein en haar ambtenaren willen dan met de aanwezigen in gesprek over de kansen en ambities die er voor de komende jaren zijn en over afstemming en samenwerking.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 21 mei van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Parochiehuis, Oostlaan 38a in Pijnacker. Aanmelden kan via dit formulier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *