Waterschap pakt illegale lozingen aan

Het Hoogheemraadschap gaat strenger optreden bij illegale lozingen van bestrijdingsmiddelen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat gerichter controleren en handhaven op de lozing van de insecticide imidacloprid. Dit middel voor gewasbescherming, dat vaak wordt toegepast voor de bestrijding van schadelijke insecten, wordt geregeld aangetroffen in sloten in de glastuinbouwgebieden in het Oostland en het Westland. Lozing door tuinders van dergelijke middelen is verboden.

Hoogheemraad Marcel Belt zegde donderdagmorgen in de Verenigde Vergadering van het hoogheemraadschap toe dat er een nieuwe, risicogestuurde manier van handhaving en controle komt op dergelijke illegale lozingen.

De kwestie was aan de orde gesteld door de Algemene Waterschapspartij. Fractievoorzitter Hans Middendorp had aangedrongen op scherpere maatregelen, omdat alleen gesprekken met de tuinders bij overschrijvingen niet voldoende zijn. Ook de fracties van CU/SGP en PvdA pleitten voor een steviger aanpak van het probleem.

Hoogheemraad Belt gaf tijdens de discussie aan dat de overschrijdingen boven de norm van dergelijke bestrijdingsmiddelen ‘totaal niet acceptabel’ zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *