Weer vragen over GenX in drinkwater

De PvdD wil weten of het drinkwater veilig is.

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp maakt zich zorgen over de kwaliteit van het drinkwater, nu de minister van Infrastructuur en Waterstaat een vergunning wil verlenen aan het bedrijf Chemours in Dordrecht om een beperkte hoeveelheid fluorhoudende stoffen te lozen op de rivier de Merwede.

De fractie wil weten of het college van B & W al een beeld heeft van de nadelige gevolgen van deze stoffen, ook aangeduid als GenX, in het drinkwater in onze gemeente. Ook vraagt de fractie of dit door drinkwaterbedrijf Dunea wordt onderzocht.

Twee jaar geleden speelde er ook een kwestie rond GenX in het drinkwater. Toen waren er minieme hoeveelheden GenX aangetroffen in het water van Dunea, maar veel lager dan de richtwaarde die de RIVM als veiligheidsgrens hanteert. Volgens metingen van Dunea ging het om 8 nanogram (0,000008 milligram) per liter water. De veiligheidsgrens is 150 nanogram.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *