Weer vragen over lasershow

Het Lentefestival wordt afgesloten met een lasershow. De Partij voor de Dieren heeft daar vanwege het broedseizoen veel moeite mee.

De Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp stelde vorig jaar november schriftelijke vragen aan het college van B & W over de lasershow, die op 26 mei zou worden gehouden als afsluiting van het Lentefestival rond de Dobbeplas. In het antwoord gaven B & W aan dat dit ‘nader zou worden bezien’. Maar de lasershow staat nog steeds op het programma van het festival. Carla van Viegen van de Dierenpartij heeft er daarom opnieuw vragen over gesteld.

Van Viegen wil opnieuw weten of B & W het met haar eens zijn dat de lasershow juist in het broedseizoen niet wenselijk is, vanwege de ernstige verstoring van de natuur. Ook wil ze weten of in verband met het broedseizoen een vergunning is verleend ingevolge van de Wet Natuurbescherming. Als dat niet het geval is, dan wil ze weten of de gemeente bereid is om ‘handhavend op te treden’.

Belangenverstrengeling

De Partij van de Dieren vindt verder dat er sprake zou kunnen zijn ven belangenverstrengeling van de gemeente als medeorganisator van het festival aan de ene kant en als handhaver aan de andere kant, zo blijkt uit de vragen van Van Viegen.

Ze vraagt tenslotte of het college bereid is om in het vervolg ‘meer rekening te houden met rust- en stilteverstorende evenementen in natuur- en recreatiegebieden, juist vanwege het feit dat veel mensen daar juist rust en stilte zoeken’.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *