Werk aan Delftsestraatweg gaat door

De ophoging van de Delftsestraatweg aan de zijde van de bebouwing is nodig om wateroverlast voor de lager gelegen woningen en bedrijven te voorkomen, meldt B & W.

De werkzaamheden aan de Delftsestraatweg tussen de S-bocht en Delfgauw worden niet gestaakt, zoals de fractie van Gemeentebelangen had gevraagd. Het college van B & W meldt dat met bijna alle bewoners concrete afspraken zijn gemaakt over het aansluiten van de op- en afritten op de weg. Met één bewoner is daarover nog geen overeenstemming, schrijft wethouder Ilona Jense namens het college in haar antwoord op de schriftelijke vragen van Gemeentebelangen. De gesprekken zijn nog gaande.

De raadsfractie wilde weten waarom de Delftsestraatweg tijdens de reconstructie 20 tot 25 cm wordt opgehoogd. Volgens GB levert dit problemen op voor de bereikbaarheid van woningen en bedrijven langs de weg. Zo zouden grote vrachtwagens met oplegger straks vastlopen op de hogere oprit.

Geen probleem

B & W ‘herkennen zich niet’ in de constatering dat door de verhoging van de weg bedrijven feitelijk op slot gaan, zoals Gemeentebelangen had gesteld. Ook vormt de verhoging geen probleem om de weg lopend, per fiets of met de auto de Delftsestraatweg te bereiken, aldus B & W.

Voor de verhoging van de weg aan de zijde van de woningen en bedrijven is gekozen om ervoor te zorgen dat de afwatering alleen aan de kant van de Pijnackerse Vaart gebeurt. Daarmee wordt wateroverlast door steeds zwaardere buiten bij de lager gelegen woningen voorkomen.

In de ontwerptekening die twee jaar geleden is gemaakt en die ook naar het Hoogheemraadschap is gestuurd, was nog uitgegaan van afwatering aan beide zijden van de weg. Bij de latere uitwerking is er alsnog voor gekozen om de rijbaan af te wateren in de richting van de Vaart. Dit verklaart volgens B & W dat de tekening van het Hoogheemraadschap er anders uitziet dan de bestektekening die nu bij de uitvoering wordt gebruikt.

Een opmerking bij " Werk aan Delftsestraatweg gaat door"
  1. Het is ondenkbaar dat het hier slechts één bewoner betreft. Een zichzelf respecterende politieke partij als GB, zou nooit de barricades opgaan als de meerderheid akkoord gaat. Dit klopt dus niet! Maar ja; door het uitblijven van reacties kun je dus niks anders concluderen dan dat het de gemeenschap geen ene moer scheelt. En de ambtenarij schittert maar voort. Met het B&W voorop…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *