Werk in Ruyven kan beginnen

Het recreatiegebied Ruyven krijgt kleinschalige voorzieningen. In februari wordt met de werkzaamheden begonnen.

Het inrichtingsplan voor het recreatiegebied Ruyven in Delfgauw is klaar. Dat is gemaakt samen met de bewonersverenigingen van Oude Leede en Delfgauw, de Vereniging voor Natuur- en Milieubescherming Delfland en nog enkele andere betrokken partijen. Volgende maand wordt met de werkzaamheden begonnen.

In Ruyven moet eerst onderhoud worden gepleegd in de bosgebieden, omdat ook hier de essentaksterfte voorkomt. Essen die door de ziekte zijn aangetast zullen als eerste worden gerooid. Ook wordt op veel plekken de onderbeplanting verwijderd, zodat meer openheid in delen van het gebied ontstaat.

Karitaatmolensloot

De inrichting van het gebied valt in twee delen uiteen: het gebied ten noorden en dat ten zuiden van de Karitaatmolensloot. Ten zuiden daarvan wordt vooral het deel rond het parkeerterrein aangepakt. In het achterliggende deel blijft de huidige inrichting, met gesloten bossages, gehandhaafd. Daar ligt de zogenaamde HOP, de plek waar homoseksuele mannen elkaar ontmoeten.

Er is in het verleden geregeld discussie geweest of de HOP zou moeten verdwijnen, maar de gemeente heeft ervoor gekozen om dit gebied te laten zoals het is. Dat is gebeurd in samenspraak met de Stichting Platform Keelbos, die zich sterk maakt voor dergelijke ontmoetingsplekken.

Wandelpaden en poel

De Karitaatmolensloot loopt dwars door het recreatiegebied Ruyven heen.

Het gebied ten noorden van de Karitaatmolensloot wordt ingericht met wat meer recreatieve voorzieningen. Er komen faciliteiten voor hondenbezitters, zoals wandelpaden en een poel. In dit deel van Ruyven mogen honden straks vrij loslopen. In het middendeel komen faciliteiten voor sporters en trimmers. Ook komen er wat speelgelegenheden voor kinderen en wordt een deel geschikt gemaakt voor natuureducatie.

Verder wordt onderzocht of vanuit Zorgboerderij Buitengewoon, die daar is gevestigd, een kleinschalige horecavoorziening kan worden gemaakt, waar bezoekers van het recreatiegebied wat kunnen drinken.

Varianten

In 2017 discussieerde de gemeenteraad over verschillende varianten, die voor de herinrichting van Ruyven door het toenmalige college van B & W waren uitgewerkt. In een van de varianten was ruimte voor grootschalige recreatie in het gebied en ook lagen er schetsen voor een nieuwe ontsluitingsweg en uitgebreide parkeervoorzieningen.

De gemeenteraad voelde daar niets voor en besloot dat er slechts beperkte voorzieningen mochten komen. Dat was ook de wens van bewoners, die veel bezwaar hadden tegen grootschalige recreatie in het gebied.

Voor hondenbezitters wordt een deel ingericht met een poel en plekken waar de hond mag loslopen.
Geen grootschalige recreatie in Ruyven, besloot de gemeenteraad al in 2017, want het gebied moet zijn open karakter behouden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *