Woningzoekende van buiten is nu starter

Woningzoekenden van buitenaf voor een sociale huurwoning raken de vijf jaar extra inschrijfduur kwijt. Ze worden nu beschouwd als starter.

Als de nieuwe huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp eind deze maand door de gemeenteraad wordt goedgekeurd, dan is een woningzoekende van buiten de regio die een zelfstandige woning achterlaat geen doorstromer meer, maar starter. Het voordeel van vijf jaar extra woonduur, dat hen tot nu toe een hogere plaats op de wachtlijsten gaf, komt dan te vervallen.

Volgens de nieuwe regels worden alleen woningzoekenden uit de regio Haaglanden die een zelfstandige sociale huurwoning achterlaten, beschouwd als doorstromer. Zij krijgen nog wel het voordeel van vijf jaar extra in het register van Woonnet Haaglanden. Ook mensen die nu binnen de regio een koopwoning of een huurhuis in de vrije sector bewonen zijn met de nieuwe verordening geen doorstromer meer. Voor woningzoekenden die nu als doorstromer staan geregistreerd komt er een overgangsregeling.

De andere definitie van het begrip doorstromer, en het daarbij horende voordeel van vijf jaar extra inschrijfduur, heeft als doel om meer sociale huurwoningen in de regio vrij te krijgen.

63 maanden wachten

Uit een overzicht dat het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd blijkt dat de wachtduur voor woningzoekenden die een sociaal huurhuis in Pijnacker-Nootdorp willen gemiddeld 63 maanden is, ofwel meer dan vijf jaar. Bij dit gemiddelde is gerekend inclusief het lokale maatwerk dat wordt toegepast, waarbij een kwart van de leegkomende huurwoningen aan eigen inwoners wordt toegewezen.

Doorstromers vinden iets sneller een huis dan starters: 49 tegen 66 maanden wachttijd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *