‘Zicht op legalisatie’ van verkamering in ‘s-Gravenhout

Omwonenden willen af van de tot nu toe illegale kamerverhuur in een woning van de Protestantse Wijkgemeente aan het Hof van Wassenaer.

De gemeente Pijnacker-Nootdorp gaat voorlopig niet optreden tegen de illegale kamerbewoning in de dure woonwijk ‘s-Gravenhout langs de Hofweg in Nootdorp. Bewoners van de Hof van Wassenaer en de Laan van Floris V vroegen maanden geleden al aan de gemeente om daartegen op te treden, maar omdat er inmiddels aanvragen voor vergunningen zijn ingediend moeten die eerst worden beoordeeld. Het college van B & W heeft al laten weten dat het van plan is om medewerking te verlenen.

De bewoners van de dure koopwoningen in de omgeving zien het niet zitten dat het pand, dat eigendom is van de Protestantse Wijkgemeente Ypenburg-Nootdorp, wordt gebruikt voor kamerbewoning door arbeidsmigranten. Huurder is het uitzendbureau Charley Works, dat onder andere arbeidskrachten uit het buitenland levert voor de tuinbouw en dat ook veel Poolse arbeidsmigranten bemiddelt. Charly Works huurt op verschillende locaties woningen waarin tijdelijke werknemers worden ondergebracht.

Controle

Naar aanleiding van het verzoek om handhaving is een toezichthouder ter plekke gaan kijken. Na deze controle waarschuwde de gemeente de eigenaar en de huurder dat handhavend zou worden opgetreden tegen de overtreders. Daarna vond er in mei een gesprek plaats tussen ambtenaren van de gemeente en de Protestantse Wijkgemeente over het indienen van de aanvragen van de vergunningen die nodig zijn om de kamerverhuur te kunnen legaliseren.

Die aanvragen zijn begin deze maand ingediend. De gemeente moet nu eerst deze aanvragen beoordelen en een besluit nemen of de tot toe illegale kamerbewoning kan worden toegestaan. Door de complete vergunningsaanvragen is er sprake is van ‘concreet zicht op legalisatie’, waardoor de verzoeken om handhaving niet kunnen worden ingewilligd, laat het college van B & W aan de gemeenteraad weten.

Aan de buren die het handhavingsverzoek hadden ingediend heeft het college in een brief laten weten dat ‘in beginsel’ is vastgesteld dat er sprake is van een overtreding, maar dat het in de richting van de aanvragers van de vergunning heeft aangegeven om medewerking te zullen verlenen.

Woedend

De fractie van Gemeentebelangen is woedend over de gang van zaken. Via schriftelijke vragen die maandag zijn ingediend door Bernard Minderhoud wil de fractie duidelijkheid over de vraag waarop het college zich baseert bij de melding dat er zicht is op legalisatie. “Hoe bestaat het dat u, terwijl er een juridisch onderzoek naar verkamering loopt, medewerking verleent?”, wil Gemeentebelangen weten.

De fractie vraagt tevens om een volledig feitenrelaas en vraagt alle documenten op die betrekking hebben op de kwestie. Tevens wil de fractie alle verslagen van gesprekken met bewoners, de huurder en de eigenaar en daarnaast ook alle interne gespreksverslagen over dit onderwerp tussen bestuurders en ambtenaren, bestuurders onderling en ambtenaren onderling inclusief app en mailverkeer.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.