Zorgen over oud papier

Verenigingen zamelen vaak oud papier in om met de opbrengst het budget aan te kunnen vullen. Maar oud papier levert weinig meer op.

Gemeenteraadslid Janno Meijer (CDA) maakt zich zorgen over het feit dat oud papier volgens recente publicaties vrijwel niets meer oplevert. Hij vraagt zich af of dit gevolgen heeft voor de businesscase voor Het Nieuwe Inzamelen, en ook wil hij weten wat dit betekent voor verenigingen die oud papier inzamelen.

Meijer heeft in schriftelijke vragen aan het college van B & W geïnformeerd of de kosten voor compensatie aan de sportverenigingen aan de inwoners worden doorbelast. Ook vraagt hij of nieuwe inzichten over de zogenaamde nascheiding voor het college aanleiding zijn om het beleid met het gescheiden inzamelen tegen het licht te houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *