Zorgen over sociale cohesie van Nootdorp

De grote inkomensverschillen in Nootdorp kunnen een bedreiging vormen voor de sociale cohesie.

De inkomensverschillen in Nootdorp baren de gemeente zorgen. In vergelijking met de andere kernen in de gemeente leven relatief meer inwoners van het dorp op of onder het sociale minimum en hebben relatief veel inwoners een bijstandsuitkering. Ook is in Nootdorp de participatiegraad het laagst. Dat blijkt uit de monitor Sociaal Domein 2019, die aan de gemeenteraad is gestuurd.

Toch is het gemiddelde inkomen in Nootdorp relatief hoog en dat geldt ook voor de gemiddelde woningwaarde. Dat laat zien dat de inkomensverschillen in het dorp flink groter zijn dan in de kernen Pijnacker en Delfgauw. Dat is zorgelijk, omdat dit de sociale cohesie in Nootdorp kan bedreigen, schrijft wethouder Hanneke van de Gevel aan de raad.

Het college wil een analyse van het probleem. De gemeente gaat hierover in gesprek met de wijkmanager, de driemensschappen, woningcorporaties, het kernteam en de welzijnsorganisaties die in Nootdorp actief zijn. “Mogelijk leiden die gesprekken tot aanknopingspunten voor beleidsontwikkeling of uitvoering die dit aandachtspunt positief kan beïnvloeden”, schrijft Van de Gevel namens het college.

Kostenstijging

Uit de Monitor komen ook aandachtspunten naar voren die al eerder waren benoemd, zoals de grote stijging van de kosten voor Wmo-voorzieningen en Wmo-zorg. Ook is sprake van een stijging van de gemiddelde woningprijzen. Huurwoningen en goedkopere koopwoningen waren al relatief schaars. Daarmee wordt het nog moeilijker voor starters om een huis te vinden. Vooral in de dorpskernen Nootdorp en Delfgauw is dit een aandachtspunt.

Uit de gemeentescan komt naar voren dat Pijnacker-Nootdorp relatief veel huishoudens heeft met één kostwinnaar en in 2019 is dit aantal nog toegenomen. Dat kan een risico vormen bij een scheiding, overlijden of het verlies van werk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *